Nhân sự tham gia Ủy viên Ủy ban phải là những người thực sự tiêu biểu

Trung Hiếu Ảnh: Kỳ Anh

Đó là đề nghị của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh khi duyệt Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024 ngày 4/6, tại Hà Nội.

Báo cáo kết quả và tiến độ Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, ông Nguyễn Tuấn Khanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết, đến hết tháng 3/2019, 137/137 xã, phường, thị trấn đã tổ chức xong Đại hội; có 131/137 Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp xã tham gia cấp ủy  và có 24 Chủ tịch là Ủy viên Ban Thường vụ. Đến ngày 24/5, Đại hội cấp huyện, thành phố hoàn thành với 9/9 Chủ tịch MTTQ tham gia cấp ủy, trong đó 8/9 Chủ tịch là Ủy viên Ban Thường vụ. 

Đối với công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024, ông Nguyễn Tuấn Khanh cho biết, dự thảo báo cáo chính trị của tỉnh đã được lấy ý kiến góp ý của đông đảo các tầng lớp nhân dân qua 5 lần tổ chức Hội nghị và được đăng tải trên Cổng Thông tin của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Nhân sự tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XIV dự kiến là 69 vị. Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận - Phát triển”, Đại hội sẽ diễn ra trong 2 ngày 9-10/7/2019.

Nhân sự tham gia Ủy viên Ủy ban phải là những người thực sự tiêu biểu

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đánh giá cao quá trình chuẩn bị tích cực của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc khi hoàn thành kế hoạch tổ chức Đại hội MTTQ các cấp trước thời gian quy định.

Để tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XIV, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp thu ý kiến góp ý của các Ban, đơn vị UBTƯ MTTQ để hoàn thiện hệ thống văn kiện trình đại hội với tinh thần đổi mới toàn diện.

Theo Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh, văn kiện trình đại hội phải đổi mới từ cách thức, nội dung và phương hướng triển khai các chương trình hành động trên cơ sở bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 để đánh giá toàn diện về vai trò của Mặt trận các cấp tham gia vào phát triển kinh tế - xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. 

“Báo cáo chính trị phải thể hiện rõ Mặt trận là liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, khẳng định vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân, là cầu nối vững chắc giữa nhân dân với Đảng, với chính quyền”, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh nhấn mạnh.

Nhân sự tham gia Ủy viên Ủy ban phải là những người thực sự tiêu biểu - 1

Quang cảnh buổi làm việc.

Bên cạnh đó Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh cũng lưu ý, MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc cần có nhận định, đánh giá về mục tiêu, động lực thực hiện trong nhiệm kỳ qua và bám sát vào tình hình thực tế của địa phương, từ đó giúp các tầng lớp nhân dân hiểu rõ hơn hoạt động của Mặt trận các cấp; khẳng định vai trò tích cực của Mặt trận trọng việc tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận trong nhân dân, huy động sự vào cuộc của nhân dân đối với các cuộc vận động, phong trào thi đua, thực hiện các chương trình giám sát, phản biện xã hội.

Đối với việc triển khai hoạt động của Mặt trận các cấp trong nhiệm kỳ mới, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc cần đưa ra những chỉ tiêu cụ thể, từ đó thể chế hóa chức năng của Mặt trận tạo được sự đồng thuận của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp trong quá trình phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Trong công tác nhân sự, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hầu A Lềnh yêu cầu phải đảm bảo tiêu chuẩn,  cơ cấu, thành phần theo quy định của Trung ương và của Tỉnh. Mỗi Ủy viên Ủy ban ngoài những tiêu chuẩn chung phải thực sự là những người tiêu biểu, có trình độ, có uy tín, kinh nghiệm thực tiễn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Mặt trận trong giai đoạn mới.

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hầu A Lềnh tin tưởng với công tác chuẩn bị chu đáo, Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024 sẽ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng về tăng cường, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Công tác Mặt trận và dấu ấn 2019

Công tác Mặt trận và dấu ấn 2019

Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, trong năm 2019, người Mặt trận đã tạo nên những dấu ấn đặc biệt. Trên tinh thần thi đua chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, công tác Mặt trận đã được triển khai quyết liệt, rõ trọng tâm, trọng điểm, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện. Đại Đoàn Kết xin điểm lại 10 sự kiện nổi bật.

Xem nhiều nhất