Quận Hoàn Kiếm: Xây dựng khu dân cư đoàn kết, giàu mạnh

PV

Sáng 17/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Quận Hoàn Kiếm: Xây dựng khu dân cư đoàn kết, giàu mạnh

Đại diện Thường trực quận ủy Hoàn Kiếm trao bức trướng tặng Đại hội.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm Lê Hồng Phú, trong nhiệm kỳ qua, MTTQ quận, phường đã vận động được hơn 7 tỷ đồng cho quỹ “Vì người nghèo”. Từ nguồn quỹ này, cùng với ngân sách Nhà nước, đã hỗ trợ 34 hộ nghèo sửa chữa nhà hư hỏng; gần 13 ngàn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ trên 6 tỷ đồng để sản xuất, khám chữa bệnh, hỗ trợ việc học tập của con, em… 

Phát huy vai trò, thế mạnh của tổ chức mình, các tổ chức thành viên đã chủ động xây dựng kế hoạch, mở rộng và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua “Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc”; “Giỏi việc nước - đảm việc nhà”, “Gia đình tiêu biểu”, “Cựu chiến binh gương mẫu”,… Thông qua đó đã tác động tích cực, rộng khắp đến các tầng lớp nhân dân. Những mô hình, cách làm hay, hiệu quả; các gương tập thể, cá nhân điển hình được nhân rộng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ theo nội dung do UBTƯ MTTQ Việt Nam phát động.

5 năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm vinh dự được Thủ tướng Chính phủ trao tặng Bằng khen; UBTƯ MTTQ Việt Nam, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tặng 15 bằng khen trên các lĩnh vực công tác; liên tục là đơn vị “Lao động tiên tiến”, năm 2016 được Thành phố công nhận là tập thể “Lao động xuất sắc”. Có 1.011 lượt tập thể và 1.265 lượt cá nhân trong hệ thống MTTQ quận, phường, địa bàn dân cư được Trung ương, thành phố và quận khen thưởng, 228 cá nhân được UBTƯ MTTQ Việt Nam tặng thưởng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đoàn kết dân tộc”. 

Quận Hoàn Kiếm: Xây dựng khu dân cư đoàn kết, giàu mạnh - 1

61 đại biểu được hiệp thương tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm.

Ủy ban MTTQ Việt Nam quận nghiêm túc triển khai các kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2020; xây dựng tiêu chí chấm điểm và tổ chức ký giao ước thi đua giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 18 phường, hệ thống MTTQ quận, phường được củng cố, kiện toàn và mở rộng; chất lượng, hiệu quả hoạt động đã được nâng lên.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Anh Tuấn ghi nhận những thành công đã đạt được của MTTQ các cấp quận Hoàn Kiếm, đồng thời lưu ý MTTQ các cấp quận Hoàn Kiếm cần phát huy kết quả, kinh nghiệm đã đạt được, tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, làm tốt hơn nữa vai trò nòng cốt tập hợp, đoàn kết, vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần tích cực xây dựng quận Hoàn Kiếm phát triển toàn diện, bền vững và giàu đẹp.

Đại hội đã hiệp thương cử 61 đại biểu tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm khóa V nhiệm kỳ 2019 - 2024; ông Lê Hồng Phú được cử làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm khóa V nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Công tác Mặt trận và dấu ấn 2019

Công tác Mặt trận và dấu ấn 2019

Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, trong năm 2019, người Mặt trận đã tạo nên những dấu ấn đặc biệt. Trên tinh thần thi đua chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, công tác Mặt trận đã được triển khai quyết liệt, rõ trọng tâm, trọng điểm, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện. Đại Đoàn Kết xin điểm lại 10 sự kiện nổi bật.

Xem nhiều nhất