Sẵn sàng cho ngày khai mạc

Hoàng Yến - Vũ Mạnh (thực hiện)

Hôm nay (18/9), Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 bắt đầu ngày làm việc đầu tiên tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

Ngày 17/9, các đại biểu dự Đại hội đã có mặt tại Thủ đô Hà Nội, mang theo nhiều tình cảm, tâm huyết và trách nhiệm. Kỳ Đại hội này có sự tham dự của 1.300 đại biểu, trong đó có 999 đại biểu chính thức. Mọi công tác chuẩn bị cho Đại hội đều đã hoàn tất. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh cho biết, với sự chuẩn bị hết sức chu đáo, Đại hội sẽ thành công tốt đẹp. 

Sẵn sàng cho ngày khai mạc

Phó Chủ tịch -Tổng Thư ký Hầu A Lềnh kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội tại Trung tâm Hội nghị quốc gia. Ảnh: Quang Vinh.

Ngày 18/9, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). Đại Đoàn Kết đã có cuộc trao đổi với ông Hầu A Lềnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam khi những bước chuẩn bị cuối cùng cho Đại hội đang hoàn tất.

PV: Thưa ông, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 đã hoàn thành những bước cuối cùng. Để có được kết quả này, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ đã có sự tập trung trong chỉ đạo như thế nào để đảm bảo cho một kỳ Đại hội thành công?

Phó Chủ tịch -Tổng Thư ký Hầu A Lềnh: Có thể khẳng định, đến nay công tác chuẩn bị cho đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX đã cơ bản hoàn thành.

Để công tác chuẩn bị Đại hội tốt và chu đáo ngay từ khi có Chỉ thị 17 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã ban hành kế hoạch tổng thể về công tác chuẩn bị Đại hội. Trên cơ sở kế hoạch tổng thể đó đã thành lập các Tiểu ban như: Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam, Tiểu ban tuyên truyền và Tiểu ban hậu cần do các vị trong Ban Thường trực là Trưởng các tiểu ban.

Ngay sau khi thành lập, các Tiểu ban này đã họp và phân công nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch chi tiết, xây dựng đề cương, kế hoạch cho từng công việc để triển khai thực hiện.

Về mặt xây dựng văn kiện cơ bản hoàn thành có chất lượng và được lấy ý kiến rộng rãi. Việc xây dựng báo cáo chính trị được lấy ý kiến thông qua các Hội nghị của Đoàn Chủ tịch, Hội nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam; xin ý kiến của Đại hội các địa phương; xin ý kiến của các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên, các chuyên gia, nhà khoa học, các tầng lớp nhân dân. Thông qua những Hội nghị này, Tiểu ban Văn kiện kịp thời tiếp thu để hoàn thiện Báo cáo chính trị trước khi trình ra Đại hội.

Đi liền với việc xây dựng Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm hoạt động của UBTƯ MTTQ Việt Nam, của Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực trong nhiệm kỳ qua cũng được xây dựng theo quy trình như Báo cáo chính trị. Báo cáo sửa đổi điều lệ MTTQ Việt Nam khóa VIII cũng được xây dựng theo một quy trình chặt chẽ từ đó điều chỉnh bổ sung sao cho phù hợp với những vấn đề mới trong chủ trương của Đảng, của Hiến pháp năm 2013, Luật MTTQ Việt Nam năm 2015 từ đó tạo điều kiện thuận lợi trong thực hiện nhiệm vụ Mặt trận ở nhiệm kỳ tới.

Bên cạnh đó những văn bản liên quan như dự thảo Nghị quyết, Lời kêu gọi của Đại hội cũng được xây dựng và hoàn tất.

Về công tác nhân sự, trên cơ sở định hướng của Ban Bí thư Trung ương Đảng,  Đảng đoàn, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã cụ thể hóa các quy định, hướng dẫn để ban hành hướng dẫn tiêu chuẩn, tiêu chí, quy trình giới thiệu Ủy viên Ủy ban, Ủy viên Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực với tinh thần chung là đảm bảo tính tiêu biểu, thiết thực và đại diện cho các tầng lớp nhân dân, các giai tầng, dân tộc, các tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài. Các cụ, các vị, các đồng chí cơ bản phải đảm bảo về sức khỏe, có kinh nghiệm, trách nhiệm cao với Mặt trận, với Đảng, với đất nước.

Cùng với đó là sự vào cuộc tích cực của Tiểu ban Tuyên truyền và Tiểu ban Hậu cần.  Bằng nhiều hình thức khác nhau thông qua các phong trào thi đua, các loại hình tuyên truyền khác nhau, các cơ quan thông tấn báo chí bám sát tiến trình tổ chức đại hội, từ đó tích cực vào cuộc tuyên truyền thường xuyên, liên tục tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Để đảm bảo cho một kỳ Đại hội thành công, công tác tuyên truyền là rất quan trọng. Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã có những sự chuẩn bị cụ thể gì để tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan thông tấn, báo chí kịp thời phản ảnh, tuyên truyền các hoạt động trong thời gian diễn ra Đại hội, thưa ông?

- Xác định công tác tuyên truyền là hết sức quan trọng và phải đi trước một bước, chính vì vậy khi xây dựng kế hoạch tổng thể, Tiểu ban tuyên truyền đã đề xuất Ban Thường trực có những hoạt động hướng dẫn, thống nhất cơ chế cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn, báo chí.

Cụ thể hóa điều đó, ngay từ đầu năm 2019, Ban Thường trực đã tổ chức các Hội nghị phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí như Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, báo Nhân dân, Đài tiếng nói Việt Nam, các báo trong hệ thống như báo Đại Đoàn Kết, Tạp chí Mặt trận và các cơ quan báo chí của các tổ chức thành viên.

Và trong quá trình tổ chức Đại hội ở các địa phương Ban Thường trực cũng có văn bản đề nghị các tỉnh, thành phố hỗ trợ cho các cơ quan báo chí được tham gia đưa tin ở Đại hội; đề nghị các tỉnh chỉ đạo các cơ quan báo chí ở địa phương đưa tin đậm nét về Đại hội Mặt trận các cấp.

Ở cấp Trung ương, Ban Thường trực cũng có hướng dẫn cung cấp đầy đủ thông tin cho các cơ quan thông tấn báo chí; tiến hành tổ chức họp báo công bố các nội dung chương trình của đại hội.

Với các hoạt động như vậy, các cơ quan báo chí  có đủ các điều kiện để tiếp nhận thông tin. Và ngay trong những ngày diễn ra Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX, UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tổ chức một trung tâm báo chí ngay tại khu vực diễn ra Đại hội để tạo điều kiện tốt nhất cho các phóng viên của các cơ quan thông tấn tác nghiệp và đưa tin một cách nhanh chóng, kịp thời nhất.

Kỳ Đại hội này có sự tham dự của 1.300 đại biểu trong đó có 999 đại biểu chính thức, vậy ông có thể cho biết công tác hậu cần đã được chuẩn bị cụ thể như thế nào để đảm bảo tinh thần an toàn, thiết thực và tiết kiệm?

- Bên cạnh việc xây dựng hệ thống văn kiện, tuyên truyền thì công tác hậu cần cho Đại hội là khâu hết sức quan trọng. Chính vì vậy Tiểu ban Hậu cần đã được thành lập dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký là Trưởng Tiểu ban để đảm bảo công tác chuẩn bị từ việc gửi giấy mời, xác nhận đại biểu, bố trí nơi ăn nghỉ, phương án đón tiếp cũng như chuẩn bị các điều kiện liên quan cho đại biểu khi về dự Đại hội.

Việc hỗ trợ cho đại biểu khi về dự Đại hội được thực hiện hết sức chặt chẽ theo hình thức cá thể hóa đến từng cá nhân theo tinh thần chu đáo nhất đến mức có thể.

Vì đại biểu của Mặt trận rất đa dạng, nhiều thành phần khác nhau trong đó có người cao tuổi, người dân tộc và các tôn giáo khác nhau. Chính vì vậy Tiểu ban Hậu cần có riêng một bộ phận để nắm bắt và phục vụ theo nhu cầu của các đại biểu trong đó tập trung vào việc ăn,  nghỉ cũng như thực hiện các nghi lễ tôn giáo với những khoảng thời gian phù hợp.

Đặc biệt trong công tác phục vụ ăn uống đối với các tôn giáo có ăn kiêng, ăn chay, Tiểu ban Hậu cần đều có danh sách cụ thể đến từng người và báo đến các khách sạn, những nơi tổ chức tiệc chiêu đãi để tạo cho các đại biểu đi dự Đại hội cảm giác thoải mái như đang ở nhà mình.

Được biết, tại Đại hội IX, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam chủ trương thực hiện một kỳ đại hội “không giấy”. Ông có thể chia sẻ về điểm nhấn đặc biệt này?

- Đại hội nào của MTTQ Việt Nam cũng đều có những nét mới với những dấu ấn khác nhau. Và trong kỳ Đại hội này cũng có những dấu ấn riêng. Trước hết, Đại hội IX diễn ra đúng vào năm 2019, với sự tham dự của 999 đại biểu chính thức và ngày diễn ra Đại hội vào ngày 19/9.

Một trong những điểm nhấn nữa đó là những công trình chào mừng Đại hội đã được UBTƯ MTTQ Việt Nam chủ động ứng dụng công nghệ thông tin.

Để cụ thể hóa điều này, Ban Thường trực đã tiến hành nâng cấp trang web của MTTQ Việt Nam với một giao diện mới hiện đại để có thể truy cập một cách hết sức nhanh chóng tiện lợi và đầy đủ thông tin. Và trong thời gian tới, giao diện này sẽ được nâng cấp có thêm phiên bản tiếng Anh để người nước ngoài và kiều bào ta có thể cập nhật thông tin về hoạt động của Mặt trận bất cứ lúc nào.

Bên cạnh đó, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã khai trương hệ thống giao ban trực tuyến nối thông giữa Trung ương với Mặt trận của 63 tỉnh thành. Đây là công cụ quan trọng cho công tác lãnh chỉ đạo và cũng là một kênh để phản ánh và nắm tình hình nhân dân một cách nhanh chóng nhất.

Minh chứng rõ nét cho tinh thần ứng dụng công nghệ của cuộc cách mạng 4.0 vào hoạt động của Mặt trận là ngay trong kỳ Đại hội này sẽ có một “app” của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để các đại biểu sử dụng. Ứng dụng này cho phép các đại biểu truy cập trực tuyến tài liệu của đại hội bằng điện thoại thông minh.  Như vậy, các đại biểu không cần phải có những tập tài liệu rất dày như trước đây mà chỉ bằng một chiếc điện thoại thông minh và có tài khoản là có thể đăng nhập vào app, từ đó có thể xem tất cả các nội dung của Đại hội. 

Cũng qua app này các đại biểu có thể biết được sơ đồ nơi ở của mình, biết mình ngồi ở vị trí nào, tạo điều kiện thuận lợi cho đại biểu trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

Với sự vào cuộc tích cực và cách làm bài bản là cơ sở để tin tưởng vào một kỳ đại hội thành công, ông có thể chia sẻ kỳ vọng của mình về Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX?

-Tôi hy vọng với sự chuẩn bị hết sức chu đáo Đại hội chắc chắn sẽ thành công tốt đẹp. Với sự hợp tác của các cơ quan và các đoàn đại biểu địa phương, đến thời điểm này 100% các đoàn đại biểu địa phương đã xác nhận sẽ có mặt đầy đủ. Cùng với đó các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ các thời kỳ rất phấn khởi nhận giấy mời và xác nhận tham dự, trừ một số trường hợp không tham dự đã có thông tin phản hồi. Đặc biệt trong kỳ Đại hội này cũng là lần đầu tiên UBTƯ MTTQ Việt Nam mời Bí thư tỉnh uỷ của 63 địa phương tham dự. Điều đó khẳng định, Đại hội thực sự là sự kiện chính trị của toàn đảng, toàn quân, toàn dân và của khối đại đoàn kết.

Chúng tôi cũng kỳ vọng với sự chuẩn bị chu đáo từ việc cung cấp tài liệu cho các đại biểu từ rất sớm thông qua app Mặt trận, các đại biểu sẽ có thời gian nghiên cứu, từ đó tích cực thảo luận vào văn kiện và những vấn đề của Đại hội để xây dựng báo cáo chính trị thực sự có chất lượng. Bên cạnh đó Điều lệ MTTQ Việt Nam sẽ được cập nhật, bổ sung, sửa đổi để tạo điều kiện tốt nhất cho hệ thống Mặt trận hoạt động trong nhiệm kỳ tới.

Đặc biệt là công tác nhân sự với sự chuẩn bị kỹ lưỡng trên cơ sở bám sát các quy định về tiêu chuẩn của Đảng, Nhà nước sẽ lựa chọn được những đồng chí đủ điều kiện tái cử đồng thời lựa chọn được nhiều đồng chí thuộc các thành phần tham gia vào khóa mới, đảm bảo cơ cấu, số lượng, thành phần với chất lượng được nâng lên.

 Trân trọng cảm ơn ông!

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Công tác Mặt trận và dấu ấn 2019

Công tác Mặt trận và dấu ấn 2019

Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, trong năm 2019, người Mặt trận đã tạo nên những dấu ấn đặc biệt. Trên tinh thần thi đua chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, công tác Mặt trận đã được triển khai quyết liệt, rõ trọng tâm, trọng điểm, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện. Đại Đoàn Kết xin điểm lại 10 sự kiện nổi bật.

Xem nhiều nhất