Tiền Giang: Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận

Quốc Định

Ngày 31/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang chính thức tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng đã tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Tiền Giang: Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại Đại hội.

Về phía địa phương có ông Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang; ông Lê Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Đặc biệt về dự Đại hội có gần 500 đại biểu đại diện cho các nhân sĩ, trí thức, dân tộc, tôn giáo, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh Tiền Giang.

Báo cáo chính trị tại Đại hội, ông Huỳnh Văn Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang cho biết, 5 năm qua MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh luôn bám sát nội dung và phương thức hoạt động, nỗ lực triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2014 - 2019 đã đề ra. 

Khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố và phát huy, góp phần cho sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh tỉnh Tiền Giang nói riêng và góp phần chung cho sự phát triển của đất nước. Các cuộc vận động, các phong trào thi đua được triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua, lao động sáng tạo của nhân dân và sự chung sức của cộng đồng tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.  

Tiền Giang: Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận - 1

Quang cảnh Đại hội.

Công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng nề nếp, bài bản, rõ quy trình, nội dung gắn kết chặt chẽ với những vấn đề đặt ra ở địa phương và người dân quan tâm, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền. 

Nhiệm kỳ tới, MTTQ tỉnh Tiền Giang tiếp tục kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động; đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp để xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. 

Một số chỉ tiêu phấn đấu cụ thể trong nhiệm kỳ 2019-2024 là phối hợp vận động ít nhất 98% hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hoá; phối hợp bình xét hàng năm đạt ít nhất 80% hộ đạt gia đình văn hoá. Đồng thời, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tích cực tham gia nâng chất 60 xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2014 - 2018; tham gia thẩm định, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới theo Nghị quyết hàng năm của cấp ủy. 

Hàng năm, 100% khu dân cư tổ chức tốt Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11. Trong nhiệm kỳ, phối hợp vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đạt 100 tỷ đồng, xây dựng 2.500 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo; thực hiện có hiệu quả chương trình an sinh xã hội. 

Mặt trần tỉnh Tiền Giang cũng sẽ tham gia tích cực công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác hoà giải tại cơ sở, vận động hòa giải thành đạt 80% trở lên. Đảm bảo 100% công trình xây dựng trên địa bàn xã, phường, thị trấn được thành lập Ban giám sát đầu tư của cộng đồng hoạt động có hiệu quả.

Tiền Giang: Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận - 2

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng trao bức ảnh Bác Hồ và Bác Tôn cho Đại hội.

Ông Nguyễn Chí Trung, tiếp tục được Đại hội tín nhiệm hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang; các Phó Chủ tịch gồm: ông Huỳnh Văn Hải (tái cử); ông Trần Văn Thi (tái cử); ông Lê Văn Liểng. Các vị Ủy viên Thường trực tỉnh Tiền Giang bao gồm: ông Phạm Minh Châu (Trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật), ông Lê Hồ Việt (Chánh Văn phòng), bà Lê Thị Trang (Trưởng Ban Phong trào). 

Đại hội cũng đã hiệp thương 75 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang, nhiệm kỳ 2019-2024. Đại hội cũng nhất trí cử 7 đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ tới.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ qua đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của UBTƯ MTTQ Việt Nam, nhiệm vụ chính trị của địa phương, nỗ lực phấn đấu vươn lên đổi mới, năng động, sáng tạo. 

Tiền Giang: Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận - 3

Các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang khóa mới ra mắt tại Đại hội.

Trong suốt quá trình hoạt động, MTTQ các cấp ở Tiền Giang luôn thực hiện đúng phương châm: “Nắm chắc chủ trương; vận dụng linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, bám sát cơ sở”, từ đó, chủ động xây dựng và tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động với nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực, với 76 mô hình nhân dân tự quản được nhân rộng trong toàn tỉnh; tích cực vận động nhân dân phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, tinh thần đoàn kết tương thân, tương ái, đã huy động được hơn 44 tỷ đồng, triển khai xây mới và sửa chữa 4.782 căn nhà cho hộ nghèo. 

Bên cạnh đó, Mặt trận tỉnh Tiền Giang đã tích cực vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia giám sát và phản biện xã hội; tham gia có kết quả vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tổ chức tốt Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc; chú trọng chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các tầng lớp nhân dân.

Trên cơ sở đó, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đề nghị, nhiệm vụ của MTTQ các cấp trong tỉnh thời gian tới cần chú trọng hơn trong việc chăm lo xây dựng tổ chức và đội ngũ cán bộ Mặt trận có bản lĩnh, chính kiến, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, am hiểu công việc, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ; đội ngũ cán bộ chuyên trách Mặt trận phải được Đảng và Nhân dân tin cậy, được nhân dân tôn trọng. 

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cũng lưu ý về việc đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân; chủ động nắm tình hình để tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền trong việc cung cấp thông tin, định hướng dư luận, hạn chế tối đa việc phát sinh những điểm nóng, phức tạp ở cơ sở. 

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đề nghị các cấp ủy Đảng trong Đảng bộ tỉnh quan tâm hơn nữa đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận; đối với các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh hiệp thương, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ tỉnh thực hiện tốt Luật MTTQ Việt Nam, đảm bảo những điều kiện thuận lợi để Mặt trận các cấp của tỉnh hoạt động hiệu quả.

Dịp này, Ban tổ chức đại hội đã trao bằng khen của UBND tỉnh Tiền Giang cho 11 cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác Mặt trận nhiệm kỳ qua. Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Tiền Giang cũng đã trao tặng bằng khen cho 2 cá nhân, 4 tập thể đã có tích tích xuất sắc trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2014-2019.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Công tác Mặt trận và dấu ấn 2019

Công tác Mặt trận và dấu ấn 2019

Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, trong năm 2019, người Mặt trận đã tạo nên những dấu ấn đặc biệt. Trên tinh thần thi đua chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, công tác Mặt trận đã được triển khai quyết liệt, rõ trọng tâm, trọng điểm, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện. Đại Đoàn Kết xin điểm lại 10 sự kiện nổi bật.

Xem nhiều nhất