Tiếp tục phát huy sức mạnh công tác Mặt trận ngày càng hiệu quả

Hồng Tài – Trung Kiên 

Chiều ngày 15/5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Sóc Trăng tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Dự Đại hội có ông Dương Sà Kha, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố; các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cùng 142 đại biểu chính thức.

Tiếp tục phát huy sức mạnh công tác Mặt trận ngày càng hiệu quả

Quang cảnh Đại hội.

Thành phố Sóc Trăng là trung tâm trực thuộc tỉnh Sóc Trăng, là một trong những cửa ngõ, đầu mối giao thương kinh tế, văn hóa với các huyện lân cận; Tình hình kinh tế- xã hội của thành phố ngày càng phát triển, các thành phần kinh tế đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tạo nguồn lực để thúc đẩy nhanh sự tăng trưởng kinh tế. Nhiều công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố được đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển toàn diện trên các lĩnh vực.

Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Sóc Trăng đã tập trung nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc. Mặt trận các cấp đã phát trên 4.000 tờ bướm, tiếp nhận hỗ trợ 18.450 tờ báo Đại đoàn kết phát đến Mặt trận 10 phường, tuyên truyền và tham gia giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đổi mới nội dung và phương thức thực hiện với phương châm “Lấy sức dân, chăm lo đời sống cho nhân dân”. 

Các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận và các tổ chức thành viên phát động thực hiện ngày càng đi vào chiều sâu, khơi dậy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng tốt hơn; dân chủ ở cơ sở ngày càng được mở rộng; bộ mặt nông thôn và đô thị ngày càng khởi sắc, tạo được sự đồng thuận xã hội, được đông đảo nhân dân hưởng ứng, phát huy mạnh mẽ nội lực của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Mặt trận và các tổ chức thành viên của thành phố luôn thể hiện tốt vai trò, chức năng của mình tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền coi đây là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền bằng nhiều hình thức.

Công tác phối hợp giữa Mặt trận với các cơ quan Nhà nước ngày càng mở rộng và có hiệu quả, các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì và phối hợp với chính quyền được thể hiện bằng Quy chế phối hợp, các văn bản liên tịch đã tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

Tiếp tục phát huy sức mạnh công tác Mặt trận ngày càng hiệu quả - 1

Ông Dương Sà Kha, Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc trăng tặng quà chúc mừng Đại hội.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Sóc Trăng đã thông qua chương trình hành động nhiệm kỳ 2019 - 2024, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ sẽ có 95% người dân trở lên được phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan trực tiếp đến Mặt trận và đời sống của nhân dân. 

Vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp được 2,5 tỷ đồng; xây dựng 150 căn nhà đại đoàn kết, giúp đỡ hộ thoát nghèo bền vững từ 2,5-3%/ tổng số hộ nghèo toàn thành phố. 85% khu dân cư được công nhận khu dân cư văn hóa; 95% hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa. 

Thực hiện 10 cuộc giám sát và 5 cuộc phản biện theo hướng dẫn của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Hàng năm có 100% cán bộ chủ chốt Mặt trận cấp cơ sở và trưởng ban công tác Mặt trận được tập huấn công tác Mặt trận. Hàng năm, Mặt trận Tổ quốc thành phố đạt danh hiệu thi đua vững mạnh,  xuất sắc, 100% mặt trận phường đạt từ khá trở lên; không có Ban công tác Mặt trận yếu kém… 

Tại đại hội, bà Khưu Đăng Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng đánh giá cao kết quả đạt được của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Sóc Trăng trong nhiệm kỳ qua. 

Để hoàn thành tốt chương trình hành động nhiệm kỳ mới, bà Khưu Đăng Phượng đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cần tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt công tác vận động các tầng lớp nhân dân chăm lo phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao cuộc sống, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đóng góp xây dựng quỹ “Vì người nghèo”, các chính sách an sinh xã hội, cứu trợ, gắn với duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả các mô hình sản xuất, kinh doanh; “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư. 

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Sóc Trăng đã hiệp thương và đề cử 57 vị vào Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2019 - 2024, bà Đào Ngọc Ngưng tái đắc cử chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Dịp này, UBND thành phố Sóc Trăng cũng tặng giấy khen cho 22 cá nhân và tập thể vì có nhiều đóng góp trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ vừa qua 2014-2019.

Tiếp tục phát huy sức mạnh công tác Mặt trận ngày càng hiệu quả - 2

Ra mắt Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Sóc Trăng nhiệm kỳ mới.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Công tác Mặt trận và dấu ấn 2019

Công tác Mặt trận và dấu ấn 2019

Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, trong năm 2019, người Mặt trận đã tạo nên những dấu ấn đặc biệt. Trên tinh thần thi đua chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, công tác Mặt trận đã được triển khai quyết liệt, rõ trọng tâm, trọng điểm, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện. Đại Đoàn Kết xin điểm lại 10 sự kiện nổi bật.

Xem nhiều nhất