: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
07:00:28 24/05/2019

TP HCM: MTTQ quận Phú Nhuận phát huy hiệu quả tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết

Ngày 23/5, Ủy ban MTTQ quận Phú Nhuận tổ chức Đại hội Đại biểu MTTQ quận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024.

Nhiệm kỳ qua hệ thống Mặt trận quận, phường tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong việc tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thể hiện rõ nét thông qua hoạt động phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên, huy động đông đảo nguồn lực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động do Mặt trận phát động, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. 

Nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ luôn được quan tâm đổi mới, đa dạng hóa hình thức tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân. Vai trò giám sát, phản biện xã hội, công tác góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội từng bước được nâng chất theo hướng sát dân, dựa vào dân ngay tại cơ sở. 

Các đại biểu đã hiệp thương cử 65 đại biểu tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam quận nhiệm kỳ mới. Bà Trần Trọng Kim được tái cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Phú Nhuận.    

Quốc Định