: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
07:00:36 07/09/2019

Vĩnh Phúc: Triển khai Chương trình hành động Đại hội MTTQ tỉnh

Ngày 6/9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết, Chương trình hành động Đại hội MTTQ tỉnh, nhiệm kỳ 2019-2024.

Theo đó, Đại hội MTTQ tỉnh khóa XIV đã thống nhất mục tiêu, chương trình hành động cho cả nhiệm kỳ.

Để tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Tuấn Khanh đề nghị lãnh đạo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố thường xuyên nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của nhân dân phản ánh với cấp ủy, chính quyền để kịp thời giải quyết.

Huy động các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào thi đua, các cuộc vận động, tìm cách làm sáng tạo, phù hợp với địa phương mình để đạt hiệu quả cao.

Với mỗi địa phương, tổ chức Mặt trận cần quan tâm tuyên truyền, thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt; nâng cao ý thức của người dân trong xử lý rác thải, giảm thiểu ô nhiễm môi trường; khắc phục tình trạng vi phạm trong quản lý sử dụng đất đai, khai thác khoáng sản…

H.Nga