: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
07:00:00 21/04/2019

Vĩnh Long: Đại hội MTTQ huyện Vũng Liêm lần thứ X

Trong 2 ngày 18-19/4, huyện Vũng Liêm (tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Đại hội đã hiệp thương cử ra Ủy ban MTTQ huyện Vũng Liêm khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024 với 64 vị và 25 vị tham gia đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Hội nghị Ủy ban MTTQ huyện Vũng Liêm khóa IX, lần thứ I cũng đã hiệp thương cử các chức danh Chủ tịch, 1 Phó Chủ tịch, 1 ủy viên Thường trực và 3 Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQ huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Ông Lê Thế Hoàng tái đắc cử chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Vũng Liêm khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024.    

Nguyễn Văn Sang