Đắk lắk: 5.580 tỷ đồng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021

Hà Lê

Theo Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Đắk lắk cho biết, để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021, là khoảng 5.580 tỷ đồng.

Bê tông hóa đường giao thông nông thôn, xanh sạch.
Bê tông hóa đường giao thông nông thôn, xanh sạch.

Trong đó, nguồn vốn ngân sách nhà nước 980 tỷ đồng (nguồn ngân sách Trung ương 490 tỷ đồng, nguồn ngân sách địa phương 490 tỷ đồng); vốn huy động 240 tỷ đồng; vốn lồng ghép 1.960 tỷ đồng; vốn tín dụng 2.400 tỷ đồng.

Vì vậy năm 2021, toàn tỉnh Đắk lắk phấn đấu giữ vững chất lượng các xã đạt chuẩn nông thôn mới, theo lũy kế có 71 xã đạt chuẩn (đạt tỷ lệ 46,7%); 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; số tiêu chí đạt bình quân chung là 16 tiêu chí/xã; không còn xã dưới 7 tiêu chí.

Các tuyến đường nông thôn, được đổ bê tông, khang trang.
Các tuyến đường nông thôn, được đổ bê tông, khang trang.

Được biết, năm 2020 tổng nguồn vốn thực hiện chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh Đắk lắk gần 5.205 tỷ đồng, gồm: ngân sách nhà nước 950,5 tỷ đồng (ngân sách Trung ương 478,63 tỷ đồng, ngân sách địa phương gần 471,88 tỷ đồng), vốn huy động hơn 235 tỷ đồng, vốn lồng ghép hơn 1.819,1 tỷ đồng, vốn tín dụng 2.200 tỷ đồng.

Cuối năm 2020, toàn tỉnh Đắk lắk có 66 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 11 xã đạt 17-18 tiêu chí, 13 xã đạt 15 - 16 tiêu chí, 16 xã đạt 13 - 14 tiêu chí, 39 xã đạt 10 - 12 tiêu chí, 7 xã đạt 5 - 9 tiêu chí.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất