Đắk Lắk: Giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Q.Huy

Đắk Lắk  là tỉnh thực hiện có hiệu quả chính sách giảm nghèo cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn. Tỉnh  phấn đấu từ nay đến năm 2020, bình quân mỗi năm giảm từ 2,5 - 3% tỷ lệ hộ nghèo, trong đó tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm bình quân 4,5%/năm.

Đắk Lắk cũng phấn đấu cải thiện sinh kế, nâng cao chất lượng cuộc sống người nghèo, bảo đảm thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo đến cuối năm 2020 tăng lên 1,9 lần so với cuối năm 2015. Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng kinh tế, xã hội ở các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, thôn... được tập trung đầu tư đồng bộ theo tiêu chí nông thôn mới, trước hết là hạ tầng thiết yếu như giao thông, trường học, trạm y tế, thủy lợi nhỏ, nước sinh hoạt…

Ngay trong năm 2018, tỉnh Đắk Lắk thực hiện đơn giản về điều kiện, thủ tục hồ sơ nhằm giúp 250.000 lượt hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đối tượng chính sách khác được vay vốn, dễ dàng tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để đầu tư sản xuất, kinh doanh, học nghề. Trong đó, tỉnh ưu tiên hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện nghèo, xã, thôn, buôn đặc biệt khó khăn…

Hiện, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có gần 81.590 hộ nghèo, chiếm 19,37% tổng số hộ; trong đó hộ nghèo người dân tộc thiểu số có 50.322 hộ, chiếm 37,17% tổng số hộ dân tộc thiểu số trên địa bàn. Toàn tỉnh có 3 huyện Ea Súp, Lắk, M’Đrắk có tỷ lệ hộ nghèo trên 50%.   

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất