Đắk Lắk: Hàng trăm công chức lãnh đạo được bổ nhiệm khi thiếu tiêu chuẩn

Đức Sơn

Có 15 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thiếu một hoặc một số điều kiện, tiêu chuẩn chức danh.

Trụ sở UBND tỉnh Đắk Lắk.
Trụ sở UBND tỉnh Đắk Lắk.

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa tiến hành thanh tra và phát hiện hàng loạt sai phạm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức, tuyển dụng công chức, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/9/2019.

Bổ nhiệm hàng chục công chức lãnh đạo khi thiếu tiêu chuẩn

Thanh tra việc quản lý, sử dụng biên chế công chức tại tỉnh Đắk Lắk, Thanh tra Bộ Nội vụ phát hiện, UBND tỉnh Đắk Lắk sử dụng biên chế công chức được Bộ Nội vụ giao hằng năm để phân bổ cho một số cơ quan, tổ chức không đúng quy định. Còn có cơ quan, tổ chức sử dụng viên chức làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước.

Về tuyển dụng công chức, trong giai đoạn thanh tra, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức 1 kỳ tuyển dụng công chức năm 2017 (tổ chức năm 2018) bằng hình thức thi tuyển, qua đó tuyển dụng được 91 công chức ngạch chuyên viên và tương đương, 11 công chức ngạch cán sự.

Tuy nhiên, Hội đồng thi tuyển công chức áp dụng Quy chế Ban chấm thi công chức năm 2017 ban hành kèm theo Quyết định số 14/QĐ-HĐTT ngày 28/02/2018 của Chủ tịch Hội đồng thi tuyển công chức có một số nội dung không đúng quy định.

Điểm ghi trong một số bài thi, phiếu điểm có sửa chữa nhưng không có chữ ký của 2 giám khảo. Việc chấm điểm, cộng điểm, vào điểm một số bài thi môn kiến thức chung và môn viết chuyên ngành còn có sai sót. Đến thời điểm thanh tra, còn 17 trường hợp được bổ nhiệm ngạch công chức nhưng chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước tương ứng với ngạch công chức.

Về trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức, qua kiểm tra 50 hồ sơ, Thanh tra Bộ Nội vụ phát hiện, có 1 trường hợp được tuyển dụng trong trường hợp đặc biệt nhưng chưa có quyết định tuyển dụng viên chức. Một số tài liệu trong hồ sơ tuyển dụng trong trường hợp đặc biệt là bản sao chụp. Tại thời điểm thanh tra, 7 công chức tuyển dụng trong trường hợp đặc biệt chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên.

Đáng chú ý, về bổ nhiệm còn tồn tại nhiều sai sót. Cụ thể, về điều kiện, tiêu chuẩn (thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh), có 15 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thiếu một hoặc một số điều kiện, tiêu chuẩn chức danh.

Theo đó, 4 công chức chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước tương ứng với ngạch công chức hiện giữ. 4 công chức chưa có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam hoặc tương đương. 2 công chức chưa có chứng chỉ tin học, 10 công chức chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước dành cho lãnh đạo hoặc hoặc nghiệp vụ chuyên ngành.

Ngoài ra, 1 công chức có bằng chuyên môn, nghiệp vụ không phù hợp với vị trí việc làm và 1 trường hợp được tiếp nhận, bổ nhiệm nhưng không thực hiện đầy đủ quy trình tuyển dụng trong trường hợp đặc biệt.

Đề nghị thu hồi quyết định bổ nhiệm không đáp ứng

Kết luận thanh tra cũng chỉ rõ, có 123 quyết định bổ nhiệm lại hoặc kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu còn chậm so với quy định, trong đó có 14 quyết định bổ nhiệm lại không đảm bảo tính liên tục về thời hạn giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý với quyết định bổ nhiệm trước liền kề.

Tại thời điểm thanh tra, 11 cơ quan, tổ chức còn sử dụng 71 hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan, hành chính nhà nước.

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk thực hiện và chỉ đạo các cơ quan, tổ chức thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức, tuyển dụng công chức, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý và số lượng cấp phó và quản lý hồ sơ công chức.

Tỉnh Đắk Lắk thực hiện rà soát điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục đối với các trường hợp tuyển dụng, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý từ tháng 6/2012 đến nay, kịp thời phát hiện các trường hợp bổ nhiệm trước ngày 28/12/2017 còn chưa đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn đi đào tạo, bồi dưỡng để bổ sung, hoàn thiện trong năm 2020. Miễn nhiệm, không bổ nhiệm lại, thu hồi quyết định bổ nhiệm đối với các trường hợp từ ngày 28/12/2017 không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn, vi phạm về trình tự, thủ tục quy định tại Thông báo Kết luận số 43-TB/TW ngày 28/12/2017 của Bộ Chính trị và Kết luận số 48-KL/TW ngày 26/4/2019 của Ban Bí thư và các văn bản hướng dẫn của Đảng.

Đồng thời, Thanh tra Bộ Nội vụ cũng kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để có hình thức xử lý theo quy định.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất