Đắk Lắk tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất về bầu cử Quốc hội và HĐND tỉnh

Văn Dũng

Ngày 9/2, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, biểu quyết thống nhất về cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Theo đó, dự kiến cơ cấu và thành phần đại biểu Quốc hội được bầu là 9 đại biểu. Trong đó 5 đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương, số đại biểu do Trung ương giới thiệu là 4 đại biểu.

Số đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương dự kiến được phân bổ gồm 1 đại biểu lãnh đạo chủ chốt tỉnh, 1 đại biểu chuyên trách, 1 đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và 1 đại biểu quân đội.

Bên cạnh đó, đối với cơ cấu, thành phần và số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến là 75 đại biểu. Căn cứ dân số các đơn vị hành chính để phân chia số đại biểu được bầu dự kiến có 20 đơn vị bầu cử.

Để đảm bảo số dư người ứng cử qua các vòng hiệp thương, Thường trực HĐND tỉnh dự kiến giới thiệu, ứng cử 140 người theo cơ cấu gồm 49 đại biểu nữ (chiếm tỷ lệ 35%), 49 đại biểu dân tộc thiểu số (chiếm 35%), 7 đại biểu tôn giáo (chiếm 5%), 14 đại biểu ngoài Đảng (chiếm 10%), 21 đại biểu dưới 40 tuổi (chiếm 15%) và 64 đại biểu tái cử (chiếm tỷ lệ 75,3% tổng số đại biểu đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021).

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Giải quyết tốt khiếu nại tố cáo trong bầu cử

Giải quyết tốt khiếu nại tố cáo trong bầu cử

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Vương Đình Huệ yêu cầu, lựa chọn được những người đủ tiêu chuẩn, thực sự xứng đáng vào bộ máy của Quốc hội và ...

Tin nóng

Xem nhiều nhất