Đắk Nông: Bàn giao 33 căn nhà Đại đoàn kết cho người nghèo

Tấn Minh

Theo Ủy ban MTTQ tỉnh Đắk Nông, từ đầu năm 2020 đến nay, Mặt trận tỉnh đã bàn giao 33 căn nhà Ðại đoàn kết cho người nghèo trên địa bàn, với tổng số tiền trên 1,3 tỷ đồng và một số căn nhà nghĩa tình khác.

Bên cạnh đó, MTTQ các huyện, thành phố cũng kêu gọi nhiều nguồn lực khác nhau để hỗ trợ các gia đình khó khăn xây dựng nhà ở. Với quan niệm an cư lạc nghiệp nên trong những năm qua Mặt trận các cấp trên địa bàn tỉnh đã luôn quan tâm, chú trọng xây dựng, sửa sang nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Có như vậy, người dân mới toàn tâm, toàn ý để tiếp tục khắc phục khó khăn, vươn lên trong phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống mới tốt đẹp hơn.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Nâng cao hiệu quả hội nghị đại biểu nhân dân

Nâng cao hiệu quả hội nghị đại biểu nhân dân

Đến nay, 59/579 xã, phường, thị trấn đã tổ chức xong việc lấy ý kiến đóng góp việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở với 2 phương thức tổ chức đó là tổ chức hội nghị và lấy ý kiến nhân dân bằng hình thức phát phiếu.

Xem nhiều nhất