Đắk Nông: Thanh tra nhiều gói thầu mua sắm thiết bị giáo dục

D.Mai

Ngày 19/10, nguồn tin từ UBND tỉnh Đắk Nông cho biết, vừa chỉ đạo Thanh tra tỉnh thực hiện kiểm tra, rà soát, chấn chính công tác đầu tư mua sắm trang thiết bị giáo dục theo chỉ đạo của Chính phủ.

Cụ thể, Thanh tra tỉnh Đắk Nông sẽ tiến hành thanh tra các gói thầu đầu tư mua sắm trang thiết bị giáo dục thuộc Chương trình giáo dục miền núi, vùng dân tộc thiểu số vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020; Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và phổ thông giai đoạn 2017-2025.

Để thực hiện nhiệm vụ nêu trên, UBND tỉnh Đắk Nông giao Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tiến hành rà soát, báo cáo kết quả thực hiện các gói thầu (trên); tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các sai phạm (nếu có); báo cáo kết quả về UBND tỉnh Đắk Nông và Thanh tra tỉnh trong tháng 11/2021.

Trước đó, Văn phòng Chính phủ có văn bản gửi Bộ GDĐT, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc rà soát, xử lý liên quan đến đầu tư mua sắm trang thiết bị giáo dục.

Văn bản thể hiện, trên cơ sở báo cáo của Bộ Công an về một số vi phạm nổi lên trong đầu tư mua sắm trang thiết bị giáo dục và kiến nghị, đề xuất. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu các Bộ: GDĐT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo nhiệm vụ được giao tại Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho Chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017-2025 (Đề án 1436) và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020 (Chương trình 775) rà soát, chấn chỉnh việc thực hiện đảm bảo hiệu quả, không để xảy ra tiêu cực, lãng phí.

Văn phòng Chính phủ cũng yêu cầu các địa phương chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành thanh tra, kiểm tra toàn diện các gói thầu (liên quan đến các đề án trên); xử lý nghiêm các sai phạm (nếu có) theo quy định...         

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất