Đảm bảo an ninh hướng tới xây dựng đời sống mới

N. Phượng

Ngày 20/2, Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban “Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” Trung ương và chương trình phối hợp thực hiện công tác Dân vận năm 2016 để đánh giá kết quả chương trình phối hợp số 09 giữa Bộ Công an với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên.

Ông Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Dân vận Trung ương, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh dự. 

Quang cảnh hội nghị.

Theo Trung tướng Nguyễn Xuân Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Chỉ đạo: Trong năm 2016, lực lượng Công an các cấp đã phối hợp chặt chẽ với MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên tiếp tục tham mưu cho Ban Chỉ đạo “Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” các cấp đẩy mạnh việc thực hiện các nội dung chương trình công tác tiếp theo của Chương trình phối hợp số 09, đẩy mạnh xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ tại các địa bàn chiến lược, biên giới, hải đảo, vùng tập trung đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào theo tôn giáo, nơi tập trung nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất… gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”…

Tiếp tục vận động nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm trong công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các hoạt động của các loại tội phạm, các phần tử xấu… 

Tại địa phương, đến nay 62/63 địa phương đã kiên toàn Ban Chỉ đạo “Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” từ cấp tỉnh đến cơ sở. Hiện các Ban chỉ đạo đã đi vào hoạt động có nề nếp, có hiệu quả, tập trung tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền xây dựng chương trình hoạt động, xác định nội dung, địa bàn trọng điểm, tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, hỗ trợ kinh phí thực hiện. 

Tại các khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, vùng biển đảo, vùng tập trung đông đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào theo các tôn giáo tích cực triển khai, thực hiện kế hoạch đảm bảo ANTT, phát huy vai trò người uy tín trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo quyết liệt các vấn đề phức tạp ANTT…

Trong năm 2017, Ban chỉ đạo “Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” sẽ tiếp tục tham mưu cho cấp ủy và chính quyền các cấp tổ chức triển khai, thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Trung ương và Bộ Công an về phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2016 - 2021; tổ chức có hiệu quả Chương trình phối hợp số 09 giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới” gắn với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước khác của Đảng, Nhà  nước như: “Dân vận khéo”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tiếp tục duy trì xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến theo hướng “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải”, tổ chức ký cam kết xây dựng KDC, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường an toàn về an ninh, trật tự….

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh vinh dự được tặng kỷ niệm chương “Bảo vệ ANTQ” của Bộ Công an.

Nhân dịp này, Bộ Công an trao tặng Kỷ niệm chương cho 7 cá nhân thuộc Ủy ban Trung ương MTQ Việt Nam vì đã có thành tích trong công tác bảo vệ ANTQ và kiện toàn Ban chỉ đạo, tổ giúp việc Ban chỉ đạo “Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” Trung ương. 

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất