: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
15:00:11 09/12/2018

Cà Mau nỗ lực giảm hộ nghèo

Trong những năm qua, Cà Mau đã hỗ trợ đào tạo nghề cho 2.300 lao động là đồng bào dân tộc thiểu số, với tổng kinh phí gần 7 tỷ đồng. Chỉ tính riêng từ năm 2009 đến nay, Cà Mau đã hỗ trợ giải quyết việc làm cho hơn 2.700 lao động, trong đó lao động trong tỉnh là gần 1.400 người và hơn 1.300 lao động có việc làm ngoài tỉnh.

Cà Mau nỗ lực giảm hộ nghèo

Nhiều hộ dân sống ở khu vực ven biển gặp nhiều khó khăn về nhà ở.

Sau gần 3 năm triển khai thực hiện, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã phát huy hiệu quả. Các nội dung, chính sách của chương trình được triển khai đồng bộ, mang lại kết quả thiết thực, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhu cầu cấp thiết của hộ nghèo, cận nghèo. Từ đó, tỷ lệ hộ nghèo của toàn tỉnh giảm mỗi năm là khoảng 2% và hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số giảm trên 3%.

Theo chuẩn tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020, Cà Mau hiện còn 17.754 hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số (chiếm 5,96%) và 10.485 hộ đồng bào dân tộc thiểu số cận nghèo (chiếm 3,52%).

Thực hiện tiểu dự án 1, tiểu dự án 3, Dự án 2 thuộc Chương trình 135, trong 2 năm (2016-2017), Cà Mau đã trích ngân sách 22 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng 28 tuyến đường giao thông nông thôn cho những xã đặc biệt khó khăn thuộc các huyện: U Minh, Đầm Dơi và Trần Văn Thời. Ngoài ra, gần 40 tỷ đồng nguồn hỗ trợ của Trung ương đã được đầu tư xây dựng 146 công trình giao thông nông thôn, thủy lợi, nhà văn hóa và duy tu, bảo dưỡng 123 công trình hạ tầng giao thông nông thôn. 

Trong những năm qua, Cà Mau đã hỗ trợ đào tạo nghề cho 2.300 lao động là đồng bào dân tộc thiểu số, với tổng kinh phí gần 7 tỷ đồng. Chỉ tính riêng từ năm 2009 đến nay, Cà Mau đã hỗ trợ giải quyết việc làm cho hơn 2.700 lao động, trong đó lao động trong tỉnh là gần 1.400 người và hơn 1.300 lao động có việc làm ngoài tỉnh...

Theo UBND tỉnh Cà Mau, hiện nay, ở một vài nơi trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo cao. Đa phần các hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số không có nghề nghiệp ổn định, trình độ dân trí thấp. Do thiếu vốn, thiếu tư liệu sản xuất nên việc thoát nghèo thiếu tính bền vững và nguy cơ tái nghèo khá cao.

Ông Trần Hồng Quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chia sẻ, trong thực hiện chính sách dân tộc thời gian tới, tỉnh sẽ quan tâm hơn nữa công tác tạo việc làm, tìm đầu ra cho sản phẩm, nâng cao giá trị sản xuất. Ngoài ra, Cà Mau sẽ thực hiện đồng bộ công tác rà soát đánh giá đúng, chặt chẽ các chỉ tiêu thực hiện mục tiêu phát triển thiên niên kỷ gắn với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tỉnh khẩn trương rà soát các nguồn lực đất ở, đất sản xuất, xem xét hỗ trợ đối với những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong đó, thực hiện chính sách định cư phải gắn với định canh hoặc bố trí việc làm ở những nơi thuận tiện, tránh tình trạng định cư mà người dân tộc thiểu số nghèo không thể sinh sống.

Huỳnh Anh