: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
19:09:34 22/11/2019

Đắk Lắk sẵn sàng cho Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III

Ngày 22/11, ông Y Giang Gry Niê Knơng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk chủ trì buổi họp báo về việc tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Đắk Lắk lần thứ III năm 2019.

Đắk Lắk sẵn sàng cho Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III

Toàn cảnh buổi họp báo.

Theo Ban tổ chức, Đại hội có hơn 480 đại biểu, trong đó có 280 người đại diện cho 49 dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh, đây là những đại biểu người dân tộc thiểu số có nhiều đóng góp cho công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.

Theo kết quả  tổng điều tra dân số năm 2019, toàn tỉnh Đắk Lắk có hơn 1,8 triệu người với 47 thành phần dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó DTTS có 667.322 người, chiếm 35/6% dân số toàn tỉnh.

Qua 5 năm thực hiện Quyết tâm thư của Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ II năm 2014, công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh được tăng cường đổi mới và đạt nhiều kết quả quan trọng, đa số các mục tiêu đề ra đến nay đều đạt và vượt kế hoạch.

Các chương trình, dự án, cơ sở hạ tầng được đầu tư thực hiện đồng bộ, có trọng điểm; hệ thống giao thông, thủy lợi, điện, nước và các công trình phúc lợi như: trường học, trạm y tế, bưu điện, nhà văn hóa, nhà cộng đồng được xây dựng hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của người dân.

Đời sống tinh thần của nhân dân vùng DTTS được nâng lên; truyền thống đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau được gìn giữ, phát huy; thực hiện tốt hương ước, quy ước ở các khu dân cư; xóa bỏ dần những tập tục lạc hậu, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Hệ thống chính trị ở cơ sở tiếp tục xây dựng, củng cố; dân chủ được phát huy; quốc phòng an ninh được giữ vững; khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường góp phần thực hiện hiệu quả các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh.

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ III sẽ thông qua quyết tâm Thư, thông qua danh sách và ra mắt đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ II năm 2020.

Ban tổ chức cho biết, Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ III sẽ diễn ra trong 2 ngày 28 và ngày 29/11 tới đây.

A.Dương