: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
16:12:00 06/10/2015

Hội phụ nữ xã Hoàng Tân: Làm tốt công tác giám sát và phản biện xã hội

Trước đây xã đảo Hoàng Tân (TX Quảng Yên- Quảng Ninh) chỉ được biết đến là một xã thuần nông. Ngoài cấy lúa, một số hộ còn làm  nghề đánh bắt hải sản. Đời sống của người dân, nhìn chung còn khó khăn. Nhưng từ năm 2007 trở lại đây và nhất là từ khi thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) thì xã đảo này đã có một diện mạo mới. Những đổi thay đó có vai trò và hoạt động của Hội phụ nữ (PN) trên các mặt công tác, trong đó có công tác giám sát và phản biện xã hội, góp phần huy động sứ

Hội PN xã Hoàng Tân giải ngân vốn của Quỹ “hỗ trợ phụ nữ nghèo”
tới tay hội viên, giúp chị em phát triển kinh tế gia đình, xóa đói, giảm nghèo

Khi địa phương bắt tay vào xây dựng NTM, cùng với đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình (KTGĐ), Hội PN xã còn tích cực tuyên truyền, vận động gia đình hội viên tham gia hiến đất làm đường giao thông nông thôn và các công trình phúc lợi. Vai trò của tổ chức Hội lại càng được phát huy khi tham gia giám sát việc thi công làm những con đường liên thôn, xóm. Chị Nguyễn Thị Phương Oanh, Chủ tịch Hội PN xã, cho biết: Để huy động được sức dân, Hội PN xác định trước hết phải vận động được hội viên, thuyết phục chị em bằng chính việc làm và những hoạt động thiết thực chăm lo quyền lợi và lợi ích chính đáng của họ. 

Trong việc giám sát, Hội PN thực hiện quy chế công khai, dân chủ, trao quyền tự quản và giám sát cho chính các hộ dân. Bên cạnh đó, Hội PN còn đăng ký với địa phương đảm nhận quản lý và thi công 1 đoạn đường liên thôn. Được địa phương cấp cho nguyên vật liệu, các chi hội tiến hành vận động gia đình hội viên, phụ nữ tham gia đóng góp tiền, ngày công và tự nguyện hiến đất làm đường, Hội PN chỉ đạo các chi hội phân công chị em cán bộ, hội viên nòng cốt cùng với các gia đình nhà cạnh đường trực tiếp đứng ra giám sát công việc của các đơn vị thi công. Để việc giám sát thuận lợi, có hiệu quả, Hội PN đề nghị được cung cấp các thông số kĩ thuật, khối lượng nguyên liệu làm bê tông, ... Khi hoàn thiện đoạn đường, Hội PN phối hợp với chính quyền, Ban vận động và các chi Hội mở hội nghị thanh, quyết toán công khai, dân chủ nguồn thu, chi làm đường. Đánh giá chất lượng đoạn đường Hội PN đứng ra làm, Trưởng thôn và Bí thư Chi bộ các thôn đều có chung nhận xét “Đây là công trình đảm bảo chất lượng, thấy rõ vai trò của Hội PN ”. Còn người dân thì khỏi phải nói. Ai cũng phấn khởi khi đi trên đoạn đường mà mình đã góp công sức, tiền của làm nên.  

Ngoài tổ chức giám sát việc xây dựng hệ thống giao thông nông thôn, Hội PN còn thực hiện giám sát công tác đảm bảo an sinh – xã hội trên địa bàn. Trong giám sát việc thực hiện chính sách giải phóng mặt bằng, chính sách hỗ trợ xăng dầu cho các hộ có tàu thuyền đánh bắt xa bờ, hay việc cấp phát quà tết cho gia đình chính sách, việc bình xét hộ nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội…mỗi cuộc giám sát, Hội PN xã đều triển khai nghiêm túc, trách nhiệm.

Bên cạnh hoạt động giám sát, Hội PN ở đây còn  cho thấy rõ vai trò của tổ chức Hội trong việc tham gia ý kiến, phản biện xã hội đối với dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, phong trào làm KTGĐ phát triển mạnh, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Số hộ nghèo của xã giảm, hiện nay chỉ còn dưới 10%.
    

Hạnh Vân