Khánh Hòa: Các Dân tộc thiểu số luôn đoàn kết, phát huy nội lực để phát triển

Thùy Trang

Trong 2 ngày từ ngày 26 - 27/8, UBND tỉnh Khánh Hòa, Ban Dân tộc thiểu số Khánh Hòa đã chính thức tổ chức Đại hội đại biểu các Dân tộc thiểu số tỉnh Khánh Hòa lần thứ III năm 2019, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Khánh Hòa: Các Dân tộc thiểu số luôn đoàn kết, phát huy nội lực để phát triển

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Đắc Tài phát biểu tại Đại hội.

Tham dự Đại hội có ông Lê Thanh Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, tỉnh Khánh Hòa; ông Lê Đức Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Trần Ngọc Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, ông Y Thông, Phó Chủ nhiệm, Thứ trưởng Ủy Ban dân tộc; ông Đặng Văn Tuấn, Trưởng Ban Dân tộc và trên 300 đại biểu trong đó có 250 đại biểu chính thức, là những người đại diện cho đại diện ưu tú của gia cấp công nhân, nông dân, đội ngũ trí thức, đại biểu các tôn giáo, các thành phần kinh tế là dân tộc thiểu số đại diện cho 32 dân tộc trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Phát biểu tại Đại hội Đại biểu các Dân tộc thiểu số tỉnh Khánh Hòa lần III năm 2019, ông Nguyễn Đắc Tài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội ghi nhận và đánh giá cao thành tựu mà các huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Cam Lâm, thị xã Ninh Hòa và thành phố Cam Ranh đã đạt được trong thời gian qua.

Để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế, nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào vùng DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh, ông Tài đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể tiếp tục triển khai có hiệu quả các chính sách dân tộc, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2016 - 2020…đối với đồng bào DTTS;

Tập trung đầu tư và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, tiếp tục thực hiện tốt chính sách với người có uy tín trong đồng bào DTTS, xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc, kiên quyết đấu tranh chống mọi âm mưu chia rẽ dân tộc, chia rẽ Đảng với nhân dân. 

Đối với các đại biểu DTTS phải học tập và theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, sống gương mẫu cho đồng bào noi theo. Cùng với đó cần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, kịp thời phát hiện, quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ là người DTTS.

Khánh Hòa: Các Dân tộc thiểu số luôn đoàn kết, phát huy nội lực để phát triển - 1

Đại biểu tham gia Đại hội.

Đại hội tiếp tục khẳng định và ghi nhận công lao đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số trong công cuộc giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển cơ sở hạ tầng, thực hiện chính sách dân tộc và công tác dân tộc.

Qua đó đánh giá thành tựu, kết quả thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc giai đọan 2014 – 2019; tôn vinh, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào DTTS trên các lĩnh vực đời sống xã hội, phát huy ý chí tự lực, tự cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. 

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách về công tác dân tộc, tôn giáo; Nhân dân tuyệt đối tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, một lòng xây dựng buôn làng, không phân biệt dân tộc, tôn giáo; thực hiện tốt các qui ước, hương ước, xóa được các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang và xây dựng khu dân cư văn hóa...

Hiện nay, toàn tỉnh có 72.782 người là đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm 5,61%  dân số toàn tỉnh với 32 dân tộc anh em như Raglai, Trin , Ê Đê, Tày... sống tập trung ở hai huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh, với 92 người có uy tín trong đồng bào dân tộc.

Với vai trò là người có uy tín tại địa phương, trong những năm qua đồng bào các dân tộc thiểu số đã cùng với cấp ủy, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc luôn tuyên truyền, vận động nhân dân trong công cuộc xây dựng nông thôn mới và với hệ thống Mặt trận là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do UBTƯ MTTQ Việt Nam phát động”.

Khánh Hòa: Các Dân tộc thiểu số luôn đoàn kết, phát huy nội lực để phát triển - 2

Đại diện đồng bào các dân tộc thiểu số tham gia Đại hội.

Bằng những việc làm cụ thể, đoàn kết phát huy nội lực để phát triển như: Luôn luôn tạo sự đồng thuận các chủ trương, chính sách về xây dựng nông thôn mới, góp công, góp của và nhiều hộ đã tự nguyện hiến đất làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng và những công trình công cộng khác, với mục đích là làm cho buôn làng ngày càng đẹp hơn, khang trang hơn.

Qua 5 năm, được sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các sở ban ngành, và cả hệ thống chính trị đã triển khai đồng bộ có hiệu quả công tác dân tộc, chính sách dân tộc góp phần phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, bộ mặt nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số ngày một nâng cao, văn hóa truyền thống của các dân tộc được tôn trọng, giữ gìn và phát huy, quốc phòng, an ninh trên địa bàn được giữ vững.

Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu sốtỉnh Khánh Hòa lần III năm 2019 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã thông qua Báo cáo chính trị với nội dung đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc tại địa phương giai đoạn 2014 – 2019 và trên cơ sở đó đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc giai đoạn 2019 – 2024.

Đại hội cũng nghe các báo cáo điển hình, báo cáo tham luận của các tập thể, các đại biểu tiêu biểu là người đồng bào DTTS trên các lĩnh vực đời sống, xã hội. Đại hội đã nhất trí thông qua Quyết tâm trong giai đoạn 2019 – 2024.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Canh gà lá thuốc của người Dao

Canh gà lá thuốc của người Dao

Với người Dao Khâu ở huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu, món canh gà lá thuốc là một trong những món canh không thể thiếu đối với đời sống đồng bào.
Gia Lai: Bảo tồn văn hóa cồng chiêng

Gia Lai: Bảo tồn văn hóa cồng chiêng

Toàn xã Kông Pla huyện Kbang hiện có 4 làng đồng bào dân tộc thiểu số. Với đồng bào dân tộc thiểu số ở đây, tiếng cồng chiêng như là cội nguồn của bản sắc văn hóa.
Khá lên từ nuôi ong mật

Khá lên từ nuôi ong mật

Những năm gần đây, nghề nuôi ong lấy mật đã giúp nhiều hộ dân tại một số địa phương trong cả nước phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo.
Thi đua là yêu nước

Thi đua là yêu nước

Cách đây đúng 72 năm, giữa thời kỳ gian khổ, ác liệt nhất trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của dân tộc ta, theo sáng kiến của Chủ tịch Hồ Chí ...
Tạo cơ hội thoát nghèo cho người dân

Tạo cơ hội thoát nghèo cho người dân

Cô Ba là xã vùng cao, biên giới của huyện Bảo Lạc tỉnh Cao Bằng. Xã có 701 hộ, trên 3.400 nhân khẩu, nằm trên địa hình đồi núi cao, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 45,5%, dân ...
Người đam mê gìn giữ văn hóa truyền thống

Người đam mê gìn giữ văn hóa truyền thống

Ông Y Ó Byă (Ama Khoát), dân tộc Ê Đê ở buôn Chàm A, xã Cư Drăm (Krông Bông- Đắk Lắk) là một trong số những người con của núi rừng Tây Nguyên còn giữ được sự đam mê ...
Hướng tới sinh kế bền vững

Hướng tới sinh kế bền vững

Một trong những chương trình tín dụng ưu đãi có ý nghĩa lớn đối với những hộ mới thoát nghèo tại Phú Thọ triển khai đó là vay vốn theo Quyết định 28/2015/QĐ-TTg của ...

Tin nóng

Ấn tượng đám cưới  của người Dao ở Ba Vì

Ấn tượng đám cưới của người Dao ở Ba Vì

Nằm dưới chân núi Tản Viên, cách trung tâm Hà Nội chưa đến 100 km, đồng bào dân tộc Dao (xã Ba Vì, huyện Ba Vì, Hà Nội) vẫn còn lưu giữ được nhiều nét văn hóa đặc sắc. Trong đó có thể kể đến là lễ cưới truyền thống của người Dao.

Xem nhiều nhất