: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
07:00:40 10/12/2019

Lạc Thủy (Hòa Bình): Phát huy khối đoàn kết dân tộc và tôn giáo

Huyện Lạc Thủy có 15 xã, thị trấn với tổng dân số khoảng 60.380 người; đồng bào theo tôn giáo chiếm 26,1% dân số; dân tộc Kinh chiếm 58,2%, dân tộc Mường chiếm 40,75%, dân tộc khác chiếm 1,05%. 

Nhờ biết phát huy sức mạnh của tinh thần đoàn kết, huyện Lạc Thủy đã tạo được nhiều chuyển biến tích cực trong phát triển KT-XH. Dự kiến năm 2019, thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt 44 triệu đồng, tăng 69,2% so với năm 2014. Trong 5 năm (2014-2019), tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt bình quân 13,5%/năm, tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm giảm 3%, đến nay còn 9,66…

Cùng với sự phát triển trong lĩnh vực kinh tế, các lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng có nhiều khởi sắc, tạo nên những mảng màu tươi sáng cho bức tranh phát triển toàn diện của huyện Lạc Thủy. Trong bức tranh đó, không thể thiếu sắc màu nổi bật đại diện cho khối đoàn kết các dân tộc và tôn giáo đang cùng sinh sống trên địa bàn huyện.

T.Trang