: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:00:53 02/10/2019

Lạng Sơn: Nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Những năm gần đây, Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn đã tập trung chỉ đạo các cấp Hội xây dựng kế hoạch phù hợp, triển khai những việc làm cụ thể, thiết thực nhằm tuyên truyền, vận động hội viên nông dân xây dựng nông thôn mới.

Lạng Sơn: Nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Người dân thôn Bản Chắt, xã Bính Xá, huyện Đình Lập, Lạng Sơn chung sức bê tông hóa đường giao thông.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn Hoàng Văn Ngôn cho biết: Xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cư dân nông thôn. Do đó, Hội Nông dân tỉnh tập trung chỉ đạo Hội Nông dân các huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền để hơn 110.000 hội viên nông dân nhận thức rõ trách nhiệm, nghĩa vụ trong xây dựng nông thôn mới; vận động hội viên tham gia phong trào “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, hưởng ứng thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”…

Để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả, Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các cấp Hội tuyên truyền lồng ghép các tiêu chí xây dựng nông thôn mới thông qua nhiều hình thức như sinh hoạt chi hội, tổ chức nhiều hội thi nông dân gắn với xây dựng nông thôn mới, gắn với từng chỉ tiêu cụ thể để người dân tham gia thực hiện. Đơn cử, để thực hiện tiêu chí số 13 về hình thức tổ chức sản xuất, từ năm 2013 đến nay, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã tổ chức tuyên truyền hơn 1.700 cuộc, trong đó tập trung vận động hội viên nông dân ký cam kết “không sản xuất rau không an toàn”, “không chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm không an toàn” và đã được nhiều hội viên hưởng ứng. Thực hiện các tiêu chí hạ tầng giao thông, môi trường, thủy lợi…, các cấp Hội ở cơ sở đã lồng ghép tuyên truyền tới 100% hội viên thông qua các cuộc họp, sinh hoạt chi, tổ hội.

Công tác tuyên truyền được các cấp Hội thực hiện sâu sát tới từng thôn, bản, từng hội viên. Các cán bộ Hội Nông dân còn phân tích, nói rõ từng tiêu chí, cách thức tham gia, lợi ích của việc xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, hội viên đã hăng hái tham gia, đóng góp công sức, tiền, hiến đất chung sức hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tiêu biểu như gia đình hội viên Vi Văn Quân, xã Cường Lợi, huyện Đình Lập, mặc dù kinh tế còn nhiều khó khăn, nhưng hiểu được ý nghĩa của việc xây dựng nông thôn mới, gia đình ông đã hiến hơn 2.190 m2 đất xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng.

Từ năm 2013 đến nay, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, các cấp Hội đã vận động được hàng nghìn lượt hội viên nông dân tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, sửa chữa được trên 4.200 km đường giao thông nông thôn; kiên cố hóa, sửa chữa trên 18.000 km kênh mương nội đồng; vận động được hơn 2.200 hộ hội viên hiến trên 190.000 m2 đất; đóng góp trên 31 tỷ đồng, góp phần tích cực hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đến nay, toàn tỉnh Lạng Sơn đã có 48/226 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn Hoàng Văn Ngôn cho biết: Hội Nông dân tỉnh đã tích cực vận động hội viên phát huy vai trò của mình trong xây dựng nông thôn mới và đạt được kết quả tích cực. Thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục vận động hội viên, nông dân phát huy vai trò chủ thể trong phong trào “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới”,  nỗ lực cùng các địa phương hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân.               

Ngọc Tùng