: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:00:11 04/03/2020

Lào Cai: Chú trọng đào tạo cán bộ người dân tộc thiểu số

Lào Cai là tỉnh vùng cao với 25 dân tộc anh em  cùng chung sống. Trong những năm qua, tỉnh đã thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước, đồng thời có chính sách riêng dành cho đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS), nhờ đó kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS phát triển, đời sống của bà con nâng lên rõ rệt.

Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 23,46 triệu đồng/người/năm (2018), tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân từ 5 - 6%/năm… Hiện trên địa bàn tỉnh có nhiều mô hình kinh tế do đồng bào DTTS làm chủ cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm; thậm chí có những mô hình kinh tế cho thu nhập tiền tỷ.

Lào Cai: Chú trọng đào tạo cán bộ người dân tộc thiểu số

Đội ngũ cán bộ người DTTS ở các xã luôn gắn bó và gần gũi với nhân dân.

Cùng với việc chăm lo đời sống cho đồng bào DTTS, thực hiện chính sách dân tộc trong thời kỳ đổi mới, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Lào Cai đặc biệt chú trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ người DTTS và từng bước nâng cao cả về số lượng và chất lượng. Thực tế cho thấy, sau khi qua đào tạo, trở về địa phương công tác, đội ngũ cán bộ là người DTTS đã phát huy vai trò lãnh đạo, quản lý; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ được nâng lên rõ rệt. Quan trọng hơn, đã bổ sung nguồn cán bộ, công chức, viên chức người DTTS quy hoạch vào các chức danh lãnh đạo, quản lý ở các cấp, ngành, địa phương.

Đội ngũ cán bộ, công chức là người DTTS ở các xã, gắn bó và gần gũi với nhân dân, hiểu rõ phong tục, tập quán, đã biết vận dụng những kiến thức được học vào giải quyết công việc nên đạt hiệu quả rất cao. Nhất là trong công tác tuyên truyền, vận động bà con thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động, trong đó có cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Hiện tỉnh có 31.437 cán bộ, công chức, viên chức các cấp, trong đó cán bộ người dân tộc thiểu số có 9.262 người, chiếm 29,46%. Đến nay tỷ lệ người có trình độ sau đại học ngày càng tăng, chiếm 4,32% so với tổng số cán bộ, công chức, viên chức toàn tỉnh. Cán bộ cấp cơ sở cơ bản đã có trình độ đại học, một số nơi có cán bộ, công chức có trình độ thạc sĩ. Số đại biểu người dân tộc thiểu số trúng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 chiếm tỷ lệ cao….

Theo ông Nguyễn Văn Minh, Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Si Ma Cai (điểm sáng trong công tác đào tạo cán bộ DTTS), mặc dù là huyện vùng cao, biên giới có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số những những năm qua việc xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức luôn được địa phương đặc biệt quan tâm. Huyện đã tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số tham gia các khóa học nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị và kỹ năng quản lý... Sau khi hoàn thành các khóa học, huyện xem xét bố trí vào các vị trí, chức danh phù hợp để phát huy kiến thức được học tập và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác. Tổng số cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo chuyên môn nghiệp vụ là 617 người, trong đó người dân tộc thiểu số là 368 người, chiếm 59,6%.

Từ những kết quả đạt được, Đảng bộ tỉnh Lào Cai tiếp tục thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, các cơ chế, chính sách của tỉnh đối với công tác cán bộ dân tộc thiểu số. Đảm bảo tỷ lệ cơ cấu hợp lý cán bộ người DTTS trong từng cơ quan, đơn vị, các cấp, các ngành. Từng bước nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng quản lý cho cán bộ, công chức, viên chức nói chung và cán bộ, công chức, viên chức người DTTS nói riêng. Ưu tiên tuyển dụng sinh viên người DTTS đã tốt nghiệp các trường đại học vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị, điạ phương…

T.H.