: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
07:00:18 03/07/2019

Những con đường mới ở Mèo Vạc

Là huyện vùng cao núi đá, biên giới nơi địa đầu cực Bắc Tổ quốc, Mèo Vạc (Hà Giang) còn nhiều khó khăn, nhất là hệ thống đường giao thông nông thôn vẫn chưa được đầu tư hoàn thiện.

Theo thống kê, đến hết năm 2018, toàn huyện Mèo Vạc còn trên 50 thôn chưa được kiên cố hóa đường đến trung tâm thôn. Từ những khó khăn trên, Ban Thường vụ Huyện ủy đã cho chủ trương phát động và tổ chức phong trào “Ngày thứ 7 cán bộ và nhân dân chung tay xây dựng Nông thôn mới”; trọng tâm là huy động, kêu gọi xã hội hóa làm đường giao thông nông thôn. Từ chủ trương đúng đắn của huyện, những con đường bê - tông đến các thôn, bản được hoàn thành ngày càng nhiều; đã mang lại một diện mạo mới cho nông thôn vùng cao nơi đây.

Theo ông Trần Quang Minh- Bí thư Huyện ủy Mèo Vạc, phát huy truyền thống của các thế hệ thanh niên xung phong mở “con đường Hạnh phúc” nối liền thành phố Hà Giang đi các huyện vùng Cao nguyên đá Đồng Văn và điểm cuối là trung tâm huyện Mèo Vạc hơn 50 năm trước. Trong năm 2018 và năm 2019, huyện đã tập trung lãnh, chỉ đạo, phát động và triển khai thực hiện thường xuyên phong trào; 100% các cơ quan, đơn vị, địa phương trong huyện phát động và huy động cán bộ, công chức, viên chức tham gia xuống xã, thôn cùng người dân làm đường giao thông; quyên góp mỗi người ủng hộ 1.000 đồng/ngày để xây dựng các công trình phúc lợi tại các xã và kêu gọi, vận động xã hội hóa từ các tổ chức, cá nhân, các nhóm từ thiện, thiện nguyện trong và ngoài tỉnh đầu tư, tài trợ cho Chương trình xây dựng Nông thôn mới và làm đường giao thông.

Kết quả, đã có 12.311 cán bộ, nhân dân tham gia lao động, đắp được 14.810m lề đường; vận động các tổ chức, cá nhân tài trợ kinh phí, cùng với sự vào cuộc góp công, góp sức của cán bộ và nhân dân trong toàn huyện nâng cấp, mở mới và tu sửa trên 38.700m đường giao thông nông thôn, khơi thông cống rãnh, phát cỏ hành lang đường được 39.202m; vận động nhân dân hiến trên 36.000m2 đất và đóng góp trên 29.000 ngày công để nâng cấp 61.000m đường trục thôn, liên thôn…

H.G.