Đánh giá năng lực ngoại ngữ ứng viên xét công nhận chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư

M.Q.

Hội đồng Giáo sư (HĐGS) nhà nước vừa có văn bản số 120/HĐGSNN về việc đánh giá năng lực ngoại ngữ ứng viên, sử dụng mẫu và hỗ trợ trực tuyến.

Theo văn bản này, thực hiện quy định tại điểm đ, khoản 2, Điều 12 của Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg:  HĐGS cơ sở phối hợp với cơ sở giáo dục đại học (GDĐH) tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ phục vụ công tác chuyên môn và khả năng giao tiếp tiếng Anh của ứng viên. Việc thành lập Tổ thẩm định năng lực ngoại ngữ phục vụ công tác chuyên môn và khả năng giao tiếp tiếng Anh cần bảo đảm các yêu cầu sau:

Tổ thẩm định năng lực ngoại ngữ phục vụ công tác chuyên môn và khả năng giao tiếp tiếng Anh có quyết định thành lập và có tiêu chí đánh giá rõ ràng, công khai để ứng viên biết. Đối với mỗi ứng viên, kết quả đánh giá được ghi trong biên bản và gửi kèm theo hồ sơ kết quả của HĐGS cơ sở về Văn phòng HĐGS nhà nước theo quy định.

Thành viên Tổ thẩm định khả năng giao tiếp tiếng Anh phải có giảng viên tiếng Anh với trình độ tiếng Anh phù hợp. Việc đánh giá khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh thực hiện theo quy định tại khoản 6, Điều 2, Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg.                

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Thân thương Đà Nẵng

Thân thương Đà Nẵng

“Về nhà mạnh giỏi nghe!” là lời thân thương được các cô gái nhân viên Trung tâm xúc tiến du lịch (Sở Du lịch Đà Nẵng) gửi gắm đến 413 du khách...

Xem nhiều nhất