'Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực lý luận chính trị và báo chí - truyền thông trong tình hình mới'

Hoàng Chiến

Sáng 27/10, tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã diễn ra Hội thảo khoa học quốc gia “Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực lý luận chính trị (LLCT) và báo chí - truyền thông trong tình hình mới” bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Chủ trì hội thảo gồm có: PGS.TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; PGS.TS Mai Đức Ngọc, Chủ tịch Hội đồng trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền; PGS.TS Phạm Minh Sơn, Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng khoa học Học viện Báo chí và Tuyền truyền.

Toàn cảnh hội thảo.
Toàn cảnh hội thảo.

Hội thảo cũng có sự góp mặt của của nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan báo chí và các nhà khoa học trong nước.

Theo đó, trong những năm qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực LLCT và báo chí - truyền thông đã đạt được những thành tựu nổi bật. Tuy nhiên, nhìn vào thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực LLCT và báo chí - truyền thông ở nước ta thời gian qua vẫn còn một số hạn chế, bất cập.

Thực tiễn này đòi hỏi những yêu cầu mới và giải pháp tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực LLCT và báo chí - truyền thông gắn với triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, PGS.TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, trong giai đoạn phát triển mới của đất nước hiện nay, yêu cầu đặt ra là phải “tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ LLCT vững vàng về tư tưởng, chuyên môn và phẩm chất đạo đức”, “phát huy ý thức và trách nhiệm xã hội của các cơ quan báo chí và đội ngũ phóng viên, nhà báo trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”.

“Để làm được điều đó cần chú trọng hơn nữa đến việc tăng cường và đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực LLCT - truyền thông ở nước ta giai đoạn hiện nay”, PGS.TS Lê Văn Lợi nhấn mạnh.

PGS.TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
PGS.TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Đồng thời, PGS.TS Lê Văn Lợi cũng đề nghị các vị đại biểu và các nhà khoa học đã tập trung thảo luận làm rõ một số vấn đề:

Thứ nhất, những vấn đề lý luận về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực LLCT và báo chí - truyền thông trong tình hình mới;

Thứ hai, thực trạng và những vấn đề đặt ra trong đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực LLCT và báo chí - truyền thông trong tình hình hiện nay;

Thứ ba, quan điểm, giải pháp, kiến nghị nhằm tăng cường và đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực LLCT và báo chí - truyền thông trong tình hình mới.

Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được 116 bài tham luận của các nhà khoa học, cán bộ thực tiễn ở các cơ quan Trung ương, các cơ sở đào tạo và các địa phương trong cả nước. Các bài tham luận đã tiếp cận chủ đề Hội thảo từ nhiều khía cạnh khác nhau.

Trong suốt hội thảo, các nhà khoa học đã sôi nổi thảo luận liên quan đến việc làm rõ những đổi mới về nội dung, chương trình đào tạo các ngành LLCT và báo chí - truyền thông dưới tác động của cách mạng 4.0, xây dựng mạng lưới, hệ thống cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; triển khai đề án mở mã ngành đào tạo giảng viên…

Đồng thời, nêu bật bởi cảnh trong nước, quốc tế tác động đến quá trình đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực đặc thù này cũng như dự báo tình hình, xác định các định hướng, quan điểm, giải pháp, kiến nghị nhằm tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng…

Hội thảo cũng đã đề xuất các giải pháp và khuyến nghị nhằm đổi mới phương pháp đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong bối cảnh mới: trực tiếp gắn với trực tuyến, phương pháp đào tạo tích cực; gắn với chuyển đổi số, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm cây vụ Đông

Thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm cây vụ Đông

Những năm gần đây, diện tích cây vụ Đông các tỉnh phía Bắc dao động ổn định khoảng 380.000ha và có sự chuyển dịch từ nhóm cây trồng có giá trị thấp sang nhóm cây ...

Tin nóng

Xem nhiều nhất