Đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết

M.Loan-H.Vũ

Ngày 26/7, Quốc hội đã bầu ông Nguyễn Xuân Phúc giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026; ông Phạm Minh Chính giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026. Tại lễ nhậm chức, cả hai nhà lãnh đạo đều nhấn mạnh đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết, lấy dân làm gốc và xuất phát từ quyền, lợi ích hợp pháp, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu bầu Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Dương Giang – TTXVN.
Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu bầu Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Dương Giang – TTXVN.

Tích cực lắng nghe, phát huy dân chủ

Với 483/483 phiếu tán thành từ các đại biểu Quốc hội có mặt, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đắc cử chức vụ Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026.  “Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước, tôi - Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ra sức công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó”, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ.

Phát biểu nhậm chức, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc với những cống hiến, hy sinh to lớn của các bậc tiền nhân, của lớp lớp cha ông, của các anh hùng nghĩa sĩ, liệt sĩ và công ơn to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - Người đã sáng lập và rèn luyện Đảng ta.

“Hôm nay dưới lá cờ đỏ sao vàng, tôi xin hứa trước Quốc hội và đồng bào sẽ luôn tu dưỡng đạo đức, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, thượng tôn pháp luật và tuyệt đối tuân thủ Hiến pháp, thực hiện trọn vẹn đầy đủ mọi nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước”, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Ông khẳng định, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dù khó khăn hay thuận lợi, Chủ tịch nước sẽ luôn giữ và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng với các giá trị lịch sử, bản sắc văn hóa và truyền thống thiêng liêng của dân tộc, vì sự phát triển lớn mạnh, toàn diện và bền vững của đất nước.

Bà Võ Thị Ánh Xuân tái cử Phó Chủ tịch nước

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, ngày 26/7, Quốc hội đã bầu bà Võ Thị Ánh Xuân giữ chức Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026. Bầu ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2021-2026. Bầu ông Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao giữ chức Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2021-2026.

Tiếp tục cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; quan tâm thường xuyên, sâu sắc hiệu quả đối với việc xây dựng quân đội nhân dân, công an nhân dân cách mạng chính quy, từng bước hiện đại, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, luôn giữ gìn cuộc sống bình an cho nhân dân và sẵn sàng bảo vệ vững chắc nền hòa bình, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hứa trong bất kỳ trọng trách nào mà Đảng, Quốc hội và nhân dân giao phó, Chủ tịch nước sẽ luôn giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, trên dưới một lòng, tích cực lắng nghe, phát huy dân chủ, bám sát thực tiễn, kiên định ý Đảng lòng dân, coi đó là sức mạnh để đưa đất nước tiến về phía trước.

Trong đợt dịch bùng phát lần thứ tư với khả năng lây lan mạnh bởi biến thể Delta, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ niềm tin vào sức mạnh Diên Hồng của dân tộc ta, sức mạnh đoàn kết vô địch của nhân dân ta, niềm tin vào quyết tâm của Chính phủ về một Việt Nam quyết thắng trong đẩy lùi, kiểm soát đại dịch Covid-19 để Việt Nam tiếp tục làm nên những mốc son phát triển mới, như Bác Hồ đã dạy là: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công”.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: “Truyền thống con rồng cháu tiên và đạo lý “bầu ơi thương lấy bí cùng”, ý chí vươn lên luôn là phẩm chất vĩ đại, làm nên mọi thắng lợi, đem về nhiều vinh quang cho dân tộc Việt Nam”.

Xây dựng Chính phủ đoàn kết, liêm chính

Chiều cùng ngày, căn cứ kết quả bỏ phiếu, ông Phạm Minh Chính, đã được bầu làm Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ được Quốc hội thông qua với sự tán thành của 479/479 đại biểu có mặt.

Tuyên thệ nhậm chức, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nói: “Trước cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, tôi - Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam; nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó”.

Phát biểu nhậm chức, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy những kinh nghiệm quý báu, bài học hay của Chính phủ qua các thời kỳ; xây dựng Chính phủ và chính quyền các cấp đoàn kết, liêm chính; kỷ luật, kỷ cương; tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; năng động, đổi mới sáng tạo; thấm nhuần phương châm đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết; “lấy dân làm gốc” và xuất phát từ quyền, lợi ích hợp pháp, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Chủ động, tích cực triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược, 12 nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và các Nghị quyết của Quốc hội đã đề ra.

Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 có 27 thành viên

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trình Quốc hội cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV có 27 thành viên gồm: Thủ tướng Chính phủ; 4 Phó Thủ tướng Chính phủ; 18 Bộ trưởng; 4 Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp; Đảng, Nhà nước thấu hiểu, chia sẻ với nhân dân những khó khăn, vất vả cả về tinh thần và vật chất khi phải tiến hành phong tỏa, cách ly; Với tư tưởng chỉ đạo “chống dịch như chống giặc” và vì mục tiêu cao nhất là bảo vệ sức khỏe, an ninh, an toàn của nhân dân.

Theo Thủ tướng, nhiệm vụ cấp bách, quan trọng hàng đầu hiện nay của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ là tập trung trí tuệ, nguồn lực, các biện pháp linh hoạt, sáng tạo, nhất là chiến lược vaccine; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tinh thần đại đoàn kết dân tộc; kêu gọi sự chung sức, đồng lòng, nâng cao ý thức chấp hành và tinh thần tương thân tương ái, “thương người như thể thương thân” của nhân dân để chống dịch thành công; đồng thời, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; tiếp tục xây dựng, đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong điều kiện khó khăn hiện nay.

Thủ tướng cũng khẳng định sẽ đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ then chốt là xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên trong Chính phủ và chính quyền các cấp, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Có biện pháp cụ thể để cải cách mạnh mẽ nền hành chính quốc gia, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý nhà nước và quản lý xã hội; khuyến khích, tạo môi trường thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp cống hiến, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng nhấn mạnh, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền hợp lý, cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với nâng cao năng lực cấp dưới; đồng thời tăng cường phối hợp, kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực.

“Phát huy tính chủ động, năng động sáng tạo ở các cấp; xây dựng cơ chế khuyến khích và bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Có kế hoạch, biện pháp cụ thể để kiên quyết, kiên trì thúc đẩy đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu, nhũng nhiễu, hách dịch, xa dân; xa rời mục tiêu, lý tưởng của Đảng”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Cuba ưu tiên cung ứng vaccine cho Việt Nam

Cuba ưu tiên cung ứng vaccine cho Việt Nam

Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz Canel đã chủ trì lễ đón trọng thể Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Xem nhiều nhất