Đặt trọn niềm tin vào sự nghiệp đại đoàn kết

Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Phổ Tuệ

Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, thay mặt toàn thể Chư tôn đức Tăng Ni Giáo hội Phật giáo Việt Nam và đồng bào Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài, tôi xin gửi lời chào đại đoàn kết, đại hoan hỷ tới toàn thể thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đặt trọn niềm tin vào sự nghiệp đại đoàn kết

Hoà thượng Thích Phổ Tuệ.

Kế thừa những tinh hoa của Phật giáo Việt Nam trong suốt 2000 năm lịch sử hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc, Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngay từ khi thành lập năm 1981 đã trở thành thành viên tích cực dưới mái nhà chung đại đoàn kết của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trong suốt những nhiệm kỳ vừa qua, Tăng Ni, Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã luôn luôn nỗ lực đi đầu trong phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.

Đặc biệt là các hoạt động từ thiện xã hội vì người nghèo, hưởng ứng phong trào xóa đói giảm nghèo, xây dựng trường học, nhà đại đoàn kết, tặng quà cho người nghèo có hoàn cảnh khó khăn… Từ cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Tăng Ni, Phật tử các chùa đã tham gia bài trừ mê tín dị đoan, tổ chức lễ hội truyền thống trang nghiêm, tiết kiệm. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” hay việc bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu…đều được toàn Giáo hội hưởng ứng rộng khắp và có các hoạt động thiết thực, hiệu quả.

Đại hội của chúng ta diễn ra trong bối cảnh toàn xã hội vui mừng trước viễn cảnh phát triển của đất nước, vị thế của Việt Nam được nâng cao trong khu vực và trên thế giới. Nhân dân có niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; Kinh tế vĩ mô ổn định, phát triển trong hội nhập quốc tế; Giáo dục, văn hóa xã hội được đổi mới và có những tiến bộ, đồng thời vẫn gìn giữ được truyền thống dân tộc. Sự nghiệp đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo được phát huy. Quyền dân chủ được mở rộng trong xã hội đã tạo ra động lực phát triển mới. Tôi tin tưởng rằng Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX nhiệm kỳ 2019-2024 sẽ diễn ra thành công viên mãn.

Là đại biểu cao tuổi nhất của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, năm nay đã ngoài 100 tuổi, tôi đặt trọn niềm tin vào sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Mong rằng Đại hội IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục phát huy tinh thần kết nối cộng đồng, tập hợp các tầng lớp nhân dân, đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, nâng cao thực hiện quyền dân chủ trong xã hội, tăng cường chức năng nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phát huy sức mạnh đại đoàn kết để xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, thịnh vượng.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Cho đi là còn mãi

Cho đi là còn mãi

Chương trình tình nguyện Hiến máu và Đăng ký hiến tặng mô, tạng “Sự sống tiếp nối” đã được tổ chức sáng 17/10, tại Hà Nội.
Thi đua, Đạo và Đời

Thi đua, Đạo và Đời

Khi tìm trên mạng, dễ dàng bắt gặp những bài phỏng vấn mà ở đó Thượng tọa Thích Đức Thiện thậm chí đã nói rất thẳng thắn rất nhiều vấn đề nóng, vụ việc nóng.
Chuyện ở một thôn Công giáo toàn tòng

Chuyện ở một thôn Công giáo toàn tòng

Thôn Bình Yên (xã Xuân Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh) là thôn Công giáo toàn tòng đầu tiên của Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Ở đây, MTTQ và các tổ chức đoàn thể ...

Xem nhiều nhất