Đẩy mạnh giám sát ở cơ sở

Tiến Đạt

Thời gian qua, MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Lạng Sơn và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh đã triển khai thực hiện hiệu quả dân chủ đại diện, giám sát, phản biện xã hội, hướng đến giải quyết các vấn đề bức xúc tại cơ sở, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

Cán bộ Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn hướng dẫn cán bộ, hội viên phụ nữ xã Thanh Lòa (huyện Cao Lộc) các nội dung về thực hiện bình đẳng giới.
Cán bộ Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn hướng dẫn cán bộ, hội viên phụ nữ xã Thanh Lòa (huyện Cao Lộc) các nội dung về thực hiện bình đẳng giới.

Ông Nông Lương Chấn - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn cho biết, để thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn đã bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, đồng thời, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội lựa chọn nội dung chương trình giám sát, phản biện xã hội có trọng tâm, trọng điểm.

Trong năm 2020, MTTQ các cấp tỉnh Lạng Sơn các cấp trong tỉnh đã chủ trì giám sát được 637 cuộc, trong đó Ủy ban MTTQ tỉnh đã chủ trì giám sát được 39 cuộc về 7 nội dung liên quan trực tiếp và có ảnh hưởng đến đời sống nhân dân như việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do dịch Covid-19,…

Cùng với đó, MTTQ các cấp tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, các Hội đồng tư vấn cùng một số chuyên gia trong ngành, nghề, lĩnh vực tổ chức phản biện xã hội đối với 10 dự thảo Nghị quyết của HĐND và Quyết định của UBND.

Các Ban Thanh tra nhân dân đã giám sát được 259 cuộc liên quan đến chế độ chính sách, thu chi các loại quỹ do nhân dân đóng góp, việc bình xét hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân… Ban giám sát đầu tư của cộng đồng giám sát được 341 công trình, phát hiện 8 công trình có dấu hiệu vi phạm và đã kiến nghị chủ đầu tư, nhà thầu, cơ quan chức năng giải quyết, kịp thời khắc phục.

Thông qua hoạt động của các Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, các tổ hòa giải đã mang lại kết quả thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, vai trò giám sát của nhân dân và MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội trong phối hợp thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn, góp phần xây dựng và củng cố chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Bên cạnh đẩy mạnh việc giám sát của nhân dân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn Nông Lương Chấn cho biết, công tác tiếp công dân luôn được MTTQ các cấp tỉnh quan tâm thực hiện, lồng ghép với tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật Khiếu nại, tố cáo và các văn bản liên quan đến công tác tiếp dân.

Trong năm qua, MTTQ các cấp tỉnh Lạng Sơn đã tiếp 526 lượt công dân đến trình bày, phản ánh, đề đạt nguyện vọng, tiếp nhận 358 đơn khiếu nại, phản ánh, kiến nghị của công dân, phối hợp tổ chức 184 hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân với các nội dung liên quan đến các lĩnh vực như công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, làm đường giao thông nông thôn, sản xuất nông nghiệp…

Thông qua đó, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền đã lắng nghe, tiếp thu, giải đáp những ý kiến, phản ánh của nhân dân, kịp thời chỉ đạo các cơ quan chức năng giải quyết kiến nghị chính đáng của nhân dân, góp phần giảm thiểu đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Thời gian tới, MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn sẽ tăng cường sự chủ động, tích cực và chặt chẽ trong hoạt động giám sát và phản biện xã hội, đi vào chiều sâu, phát huy hiệu quả. nội dung, đối tượng, phạm vi, triển khai giám sát, phản biện xã hội ngày càng đa dạng, toàn diện; đồng thời, tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, giám sát những lĩnh vực có liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất