Đẩy mạnh phòng, chống bạo hành trẻ em trong cơ sở giáo GD mầm non

T. Linh

Nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn về thể chất, tinh thần cho trẻ trong các cơ sở GDMN, Sở GDĐT Trà Vinh đã ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện chuyên đề “Đẩy mạnh phòng, chống bạo hành trẻ trong cơ sở giáo dục mầm non”.

Mục tiêu chuyên đề là đảm bảo 100% các cơ sở GDMN được hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống bạo hành; biện pháp hỗ trợ trẻ có nguy cơ bạo hành; biện pháp can thiệp khi xảy ra bạo hành theo quy định. Đảm bảo 100% cơ sở GDMN được đánh giá, đôn đốc việc thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn và công tác phòng, chống bạo hành trẻ.

Để tổ chức thực hiện, về phía Sở GDĐT sẽ xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chuyên đề “Đẩy mạnh phòng, chống bạo hành trẻ trong cơ sở GDMN”. Tổ chức tập huấn cho CBQL việc thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn và phòng, chống bạo hành trẻ trong các cơ sở GDMN.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất