Đẩy nhanh tốc độ rà phá, xử lý bom mìn, vật nổ

Lan Hương

Đây là mục tiêu được Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học (CĐHH) sau chiến tranh ở Việt Nam (Ban Chỉ đạo 701) trong giai đoạn 2021-2025. Theo đó, đến năm 2025 rà phá được khoảng 800 nghìn ha đất bị ô nhiễm bom mìn, vật nổ.

Đẩy nhanh tốc độ rà phá, xử lý bom mìn, vật nổ

Cụ thể giai đoạn 2021-2025, tập trung hoàn thành xử lý CĐHH/dioxin tại các điểm ô nhiễm đã được phát hiện; tiếp tục điều tra, đánh giá hiện trạng tồn lưu CĐHH/dioxin ở các khu vực bị phun rải trong chiến tranh và các điểm nghi nhiễm khác; tiếp tục quan trắc, theo dõi môi trường tại các khu vực sau xử lý. Đẩy mạnh công tác giải quyết chế độ chính sách, hỗ trợ cho nạn nhân; tiếp tục nghiên cứu cơ sở pháp lý, căn cứ khoa học, tình hình thực tiễn để bổ sung danh mục bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến CĐHH…

Ngoài ra tập trung hoàn thiện các văn bản về bảo đảm chế độ, chính sách, biện pháp hỗ trợ đối với những người tham gia kháng chiến bị nhiễm CĐHH/dioxin và con cháu của họ; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các nguồn lực trong nước và quốc tế để tiến tới khắc phục hoàn toàn hậu quả bom mìn và CĐHH/dioxin sau chiến tranh đối với con người, môi trường ở Việt Nam.

Trong thời gian qua trên cơ sở số liệu điều tra, khảo sát các khu vực ô nhiễm bom mìn, vật nổ, Bộ Quốc phòng - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 701 đã phối hợp các địa phương triển khai bảo đảm nguồn vốn, vận động tài trợ quốc tế thực hiện các dự án. Điển hình như Dự án Việt Nam - Hàn Quốc khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại Việt Nam hợp tác với Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn quốc (KOICA) và Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) (2018-2020); Dự án Rà phá bom mìn, vật nổ phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Hà Giang do Bộ Tư lệnh Quân khu 2/Bộ Quốc phòng thực hiện (2020-2021)…

Theo thống kê, trong giai đoạn hiện nay, việc rà phá bom mìn thực hiện được khoảng 30 nghìn đến 50 nghìn ha/năm. Khoảng 50 nghìn ha ở 19 tỉnh ô nhiễm bom mìn nặng đã được tổ chức rà phá trong khuôn khổ thực hiện Quyết định số 504/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trong giai đoạn 2010-2020, tổng diện tích khảo sát và rà phá bom mìn là hơn 500 nghìn ha, trong đó hơn 400 nghìn ha do các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng thực hiện, 80 nghìn ha do các tổ chức quốc tế thực hiện.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Làm cho chữ ‘Lễ’ sáng hơn

Làm cho chữ ‘Lễ’ sáng hơn

Đề xuất cần chấm dứt sử dụng khẩu hiệu “Tiên học lễ, hậu học văn” do GS.TSKH Trần Ngọc Thêm nêu tại Hội thảo giáo dục 2021 đang được dư luận đặc biệt quan tâm.

Xem nhiều nhất