Đề nghị đề cử Vịnh Hạ Long mở rộng với quần đảo Cát Bà

 Hà Việt

Mới đây Bộ VHTT&DL đã có văn bản  gửi UBND tỉnh Quảng Ninh về việc xây dựng hồ sơ đề cử Vịnh Hạ Long mở rộng với Quần đảo Cát Bà trình UNESCO công nhận là Di sản Thế giới.

Đề nghị đề cử Vịnh Hạ Long mở rộng với quần đảo Cát Bà

Quần đảo Cát Bà.

Trước đó Bộ VHTT&DL đã nhận được văn bản của UBND thành phố Hải Phòng đề nghị tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng hồ sơ đề cử Vịnh Hạ Long mở rộng với Quần đảo Cát Bà trình UNESCO công nhận Di sản Thế giới.

Sau khi nghiên cứu, BVHTT&DL thấy: Quần đảo Cát Bà đã được xếp hạng Danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt tại Quyết định số 2383/QĐ-TTg ngày 9/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, tháng 9 năm 2013, hồ sơ đề cử Quần đảo Cát Bà là Di sản Thế giới theo tiêu chí đa dạng sinh học đã được gửi tới Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO với diện tích khu vực đề cử di sản thế giới là 33.670 ha (trong đó: 13.478 ha đất tự nhiên và 20.192 ha mặt biển) và diện tích vùng đệm của khu vực đề cử di sản thế giới là 13.000 ha, trong đó: 3.984 ha đất tự nhiên và 9.016 ha mặt nước.

Sau quá trình thẩm định, Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới (IUCN) đã dự thảo Quyết định số WHC-14/38.COM/INF.8B trình Ủy ban Di sản Thế giới tại Kỳ họp lần thứ 38 ở Qatar năm 2014, trong đó khuyến nghị: “Quốc gia thành viên xem xét khả năng đề xuất nối dài với Vịnh Hạ Long, theo các tiêu chí (VII) và (VIII) và có thể là tiêu chí (X), để gộp cả Quần đảo Cát Bà”.

Đồng thời ngày 18/1/2016, Văn phòng Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới (IUCN) tại Việt Nam đã có Công văn số 09/IUCNVN/2016 khẳng định sự cần thiết của việc mở rộng Vịnh Hạ Long với Quần đảo Cát Bà để xây dựng hồ sơ đề cử Di sản Thế giới, đồng thời khẳng định sự quyết tâm của thành phố Hải Phòng, sự ủng hộ của IUCN và các tổ chức quốc tế, cơ quan, nhà khoa học liên quan tại nhiều diễn đàn thảo luận về vấn đề này thời gian qua.

Để chuẩn bị cho việc tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng hồ sơ đề cử Vịnh Hạ Long mở rộng với Quần đảo Cát Bà, Bộ VHTT&DL đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh sớm cho biết ý kiến về chủ trương xây dựng hồ sơ đề cử Vịnh Hạ Long mở rộng với Quần đảo Cát Bà trình UNESCO công nhận Di sản Thế giới thời gian tới.   

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất