Để người dân đồng hành trong cuộc chiến chống tham nhũng

Kỳ Anh - Vũ Mạnh

Sáng 16/7, tại Hà Nội, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ ba, năm 2020-2021.

Tham dự cuộc họp có ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải; ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Trưởng Ban Thường trực Giải; ông Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Giải; ông Trần Bình Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Giải cùng các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức giải.

Tạo dấu ấn, tiếng vang trong xã hội

Thông tin về tiến độ từ khi phát động Giải đến nay, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài cho biết, qua hai lần tổ chức Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” đã tạo được dấu ấn, tiếng vang trong xã hội.

Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài thông tin về tiến độ Giải. Ảnh: Kỳ Anh.
Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài thông tin về tiến độ Giải. Ảnh: Kỳ Anh.

Sau khi phát động Giải lần thứ ba, trên cơ sở thống nhất với các cơ quan phối hợp, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã ban hành các Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Giải. Cùng với đó, đã ban hành Thể lệ Giải để phát hành tới Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các cơ quan báo chí trong cả nước.

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài cho biết, UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu về Giải nhằm thu hút sự tham gia hưởng ứng tích cực của các cơ quan báo chí và các phóng viên, hội viên nhà báo trong cả nước.

Theo thể lệ Giải, thời gian tiếp nhận bài dự thi được tính từ ngày phát động đến ngày 21/6/2021 (tính theo dấu bưu điện). Lễ tổng kết và trao giải sẽ được tổ chức trong tháng 9/2021.

Tại cuộc họp, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu khẳng định, qua 2 lần tổ chức, Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” đã tạo được tiếng vang khẳng định được vị thế của mình. Cùng với Giải báo chí quốc gia và Giải búa liềm vàng, Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” ngày càng khẳng định được uy tín và nhận được sự hưởng ứng tích cực của các nhà báo trong cả nước.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu phát biểu. Ảnh: Kỳ Anh.
Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu phát biểu. Ảnh: Kỳ Anh.

Để giải tiếp tục nhận được nhiều bài viết có chất lượng, ông Thuận Hữu cho biết, Hội Nhà báo Việt Nam sẽ đẩy mạnh phổ biến và giới thiệu về Giải tới các cấp Hội; đồng thời chỉ đạo các cấp Hội nhà báo trong cả nước tuyên truyền, vận động hội viên cùng các nhà báo tích cực tham gia và gửi các tác phẩm có chất lượng tham dự Giải.

Là cơ quan đồng tổ chức giải, ông Trần Bình Minh, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam cam kết, Đài sẽ đẩy mạnh việc truyền thông sâu rộng về Giải đến toàn xã hội. Theo đó, Đài Truyền hình Việt Nam có kế hoạch xây dựng trailer và cho phát sóng tuyên truyền, giới thiệu về Giải trên các kênh của Đài vào thời gian phù hợp.

Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Trần Bình Minh phát biểu tại cuộc họp.
Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Trần Bình Minh phát biểu tại cuộc họp.

Cũng theo ông Trần Bình Minh, để nâng cao chất lượng của giải, nội dung các tác phẩm bên cạnh việc đối diện thẳng với tham nhũng, tiêu cực, lãng phí cần đề xuất những giải pháp, cơ chế để bảo vệ người đấu tranh với tham nhũng, lãng phí.

Đồng quan điểm, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hầu A Lềnh cho rằng phải đẩy mạnh công tác truyền thông để việc tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí không chỉ là nhiệm vụ của hệ thống chính trị mà còn là trách nhiệm, sự tham gia của toàn dân.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh phát biểu tại cuộc họp.
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh phát biểu tại cuộc họp.

Chính vì vậy, theo Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hầu A Lềnh, UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ có công văn đề nghị Thường trực tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các ban, bộ ngành, các tổ chức thành viên, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo các cấp ủy, ủy ban nhân dân các cấp, các cơ quan, đơn vị trực thuộc triển khai hưởng ứng, tham gia Giải.

Tại cuộc họp, các ý kiến đề nghị Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Giải cần tổ chức cho các nhà báo được tập huấn để tiếp cận thông tin về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí một cách chính thống; hoàn thiện tiêu chí, thể lệ giải. Bên cạnh đó Ban Tổ chức cần chủ động đặt hàng các cơ quan báo chí trong việc bảo vệ người đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; đi sâu vào phản biện những lỗ hỗng trong cơ chế chính sách để đấu tranh với tham nhũng vặt và sự nhũng nhiễu của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức…

Bảo vệ người phát hiện tố giác tham nhũng, tiêu cực

Để Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ ba tiếp tục tăng thêm về số lượng và chất lượng, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn yêu cầu phải đẩy mạnh công tác truyền thông, đặc biệt là vai trò chủ lực của MTTQ Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Kỳ Anh.
Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Kỳ Anh.

Theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, các tác phẩm tham dự Giải cùng với việc phản ánh kinh nghiệm phòng chống tham nhũng, bảo vệ người phát hiện tố giác hành vi tham nhũng cần đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Đặc biệt phải có sự tham gia đồng hành của người dân trong cuộc chiến chống tham nhũng, lãng phí.

“Qua phòng chống đại dịch Covid -19, thành công của chúng ta chính là sự đồng hành, đồng thuận của người dân khi sẵn sàng sẻ chia khó khăn với đất nước. Chính vì vậy, để Giải có sức lan tỏa, phải tuyên truyền sâu rộng để nhân dân hiểu và đồng thuận hưởng ứng. Có như vậy cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí mới thành công”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn gợi mở.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị, song song với việc hoàn thiện Thể lệ Giải, Ban Tổ chức cần phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam, Ban Nội chính Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị tập huấn trực tuyến cho các nhà báo về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí.

“Cùng với việc huy động sự tham gia hưởng ứng của Thường trực tỉnh ủy, thành ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam các địa phương cần phối hợp với các tổ chức thành viên tăng cường tuyên truyền sâu rộng về Giải trong hệ thống Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên để vận động đoàn viên, hội viên tích cực hưởng ứng, tham gia Giải”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Người tiêu dùng lựa chọn hàng Việt

Người tiêu dùng lựa chọn hàng Việt

Sau gần 11 năm triển khai thực hiện, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại tỉnh Yên Bái đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Tin nóng

Xem nhiều nhất