Đề xuất giảm điều kiện hưởng gói 62.000 tỷ đồng cho người lao động, doanh nghiệp

Bộ LĐTBXH vừa có Tờ trình gửi Chính phủ về Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg.

Theo đó, Dự thảo đã có nhiều điểm mới sửa đổi theo hướng thông thoáng, giảm bớt các điều kiện nhằm giúp người lao động, người sử dụng lao động và các đối tượng liên quan dễ dàng tiếp cận nguồn hỗ trợ từ Gói an sinh 62.000 tỷ đồng của Chính phủ nhằm hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Cụ thể, Tờ trình đề xuất mở rộng hỗ trợ cho người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương tại “cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi thường xuyên ở các cấp mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông”.

Về thời gian hỗ trợ theo thời gian thực tế tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương, theo hàng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch, tính từ 1/2/2020 và không quá 3 tháng.

Quy định này nhằm nới rộng thời điểm bắt đầu tạm hoãn từ ngày 1/2/2020 (tháng Việt Nam công bố dịch) nhằm hỗ trợ cho các đối tượng có thời gian tạm hoãn kéo dài từ trước ngày 1/4/2020 tới tháng 4, tháng 5 và tháng 6/2020 để tránh thiệt thòi cho đối tượng. Đồng thời, việc linh động về thời điểm nhưng vẫn đảm bảo thời gian hỗ trợ không quá 3 tháng.

Đồng thời, Bộ LĐTBXH đề xuất kéo dài khoảng thời gian lao động ngừng việc được hỗ trợ từ “trong khoảng thời gian từ tháng 4 - 6/2020 “ thành “trong khoảng thời gian từ tháng 4 -12/2020” để tiếp tục hỗ trợ cho người sử dụng lao động đến hết năm 2020 bằng nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách. Tuy nhiên, thời gian hỗ trợ cho vay vẫn không quá 3 tháng.                

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất