Đề xuất miễn lệ phí trước bạ đối với tài sản hợp nhất cho vợ chồng

PV (theo VGP)

Tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 140/2016/NĐ-CP của Chính phủ về lệ phí trước bạ (LPTB), Bộ Tài chính đề xuất bổ sung miễn LPTB đối với tài sản hợp nhất cho vợ chồng khi kết hôn, hoặc phân chia khi ly hôn.

Bộ Tài chính cho biết, tại điểm c khoản 16 Điều 9 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 20/2019/NĐ-CP) quy định miễn LPTB đối với: “c) Tài sản đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng của hộ gia đình khi phân chia tài sản đó theo quy định của pháp luật cho các thành viên hộ gia đình đăng ký lại”.

Thực tế phát sinh trường hợp vợ chồng sau khi kết hôn có nhu cầu hợp nhất lại tài sản thì chưa có hướng dẫn về miễn LPTB hay không. Đồng thời, chưa có quy định về miễn LPTB đối với trường hợp bất động sản do vợ chồng tạo lập trong thời kỳ hôn nhân được xác định là tài sản chung của vợ chồng, khi ly hôn được phân chia theo thỏa thuận hoặc do tòa án phán quyết.

Pháp luật về thuế thu nhập cá nhân (TNCN) quy định, bất động sản do vợ hoặc chồng tạo lập trong thời kỳ hôn nhân được xác định là tài sản chung của vợ chồng, khi ly hôn được phân chia theo thỏa thuận, hoặc do tòa án phán quyết, thì việc phân chia tài sản này thuộc diện được miễn thuế TNCN.

Vì vậy, để đảm bảo quyền lợi của vợ, chồng hợp nhất tài sản khi kết hôn và phân chia tài sản sau khi ly hôn, tương tự như trường hợp chia, tách, hợp nhất, sát nhập công ty cũng được miễn LPTB, Bộ Tài chính đề nghị bổ sung miễn LPTB đối với tài sản hợp nhất của vợ chồng sau khi kết hôn hoặc phân chia cho vợ, chồng khi ly hôn theo thỏa thuận hoặc do tòa án phán quyết.

Bên cạnh đó, dự thảo Nghị định cũng sửa đổi, bổ sung một số nội dung của chính sách thu LPTB hiện hành nhằm tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện, đảm bảo thuận lợi cho người nộp LPTB và cơ quan thuế, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với quy định của pháp luật có liên quan.

Cụ thể, bổ sung đối tượng chịu LPTB, giá tính LPTB và mức thu LPTB đối với tàu ngầm, tàu lặn để đảm bảo đồng bộ với pháp luật về hàng hải, bao quát các trường hợp phát sinh trên thực tế

Sửa đổi, bổ sung quy định về giá tính LPTB đối với nhà trong một số trường hợp cụ thể. Sửa đổi quy định về cơ sở dữ liệu xác định giá chuyển nhượng tài sản trên thị trường. Sửa đổi, bổ sung quy định về giá tính LPTB đối với xe chuyên dùng. Sửa đổi, bổ sung căn cứ xác định giá tính LPTB đối với xe khách, xe tải để đảm bảo nhanh chóng, kịp thời trong việc xác định giá tính LPTB.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất