Đề xuất nâng mức chi tặng quà, hỗ trợ do Ủy ban MTTQ Việt Nam thực hiện

PV (Theo Báo Chính phủ)

Bộ Tài chính đề nghị nâng mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thực hiện.

Nâng mức chi tặng quà, hỗ trợ do Ủy ban MTTQ Việt Nam thực hiện.
Nâng mức chi tặng quà, hỗ trợ do Ủy ban MTTQ Việt Nam thực hiện.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thực hiện.

Bộ Tài chính cho biết, thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 130/2009/QĐ-TTg và Quyết định số 76/2013/QĐ-TTg quy định về chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do UBTƯ MTTQ Việt Nam; Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban MTTQ cấp quận, huyện, thị xã thực hiện.

Quyết định số 130, Quyết định số 76 đã tạo điều kiện phát huy vai trò và hiệu quả công tác vận động, tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân thông qua công tác thăm hỏi, động viên kịp thời các đối tượng chính sách, cá nhân tiêu biểu. Qua đó tạo được sự đồng thuận, phấn khởi từ các đối tượng được thụ hưởng, sự tham gia tích cực vào các phong trào, các cuộc vận động do MTTQ chủ trì và phát động, góp phần quan trọng tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tuy nhiên, sau 8 năm thực hiện, mức chi theo Quyết định số 76 không còn phù hợp với tình hình thực tế; công tác vận động, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, nhất là đối với vùng có đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng phức tạp; phạm vi điều chỉnh chưa có Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã, phường là một khó khăn cho Mặt trận cơ sở trong việc tiếp xúc động viên, thăm hỏi, tạo mối quan hệ với chức sắc, chức việc tôn giáo, nhân sĩ trí thức, người có uy tín trong dân tộc thiểu số.

Do vậy, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 52/TB-VPCP ngày 23/3/2021 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi Quyết định 76 bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế công tác tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc của MTTQ Việt Nam theo quy định của Luật MTTQ Việt Nam và phù hợp với tình hình thực tế.

Nâng mức chi tặng quà, hỗ trợ

Dự thảo đề xuất chi tặng quà chúc mừng ngày Tết Nguyên đán, ngày lễ hoặc ngày lễ trọng (ngày lễ kỷ niệm trọng thể nhất của từng dân tộc, tổ chức tôn giáo) đối với cá nhân có đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc: Mức chi tối đa 1 triệu đồng/người/lần; không quá 3 triệu đồng/người/năm (thay cho mức chi tại Quyết định số 76: Không quá 500.000 đồng/1 lần).

Chi thăm hỏi cá nhân có đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc khi ốm đau hoặc gặp khó khăn về kinh tế: Mức chi tối đa 5 triệu đồng/người/năm. (Mức chi tại Quyết định số 76: Chi thăm hỏi khi bị ốm đau không quá 3 triệu đồng/người/năm đối với cấp Trung ương; không quá 1,5 triệu đồng/người/năm đối với cấp tỉnh; không quá 800.000 đồng/người/năm đối với cấp huyện).

Chi phúng viếng khi cá nhân có đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc qua đời: Mức chi tối đa 5 triệu đồng/người. (Mức chi tại Quyết định số 76: Không quá 3 triệu đồng/người đối với cấp Trung ương, không quá 1,5 triệu đồng/người đối với cấp tỉnh; không quá 800.000 đồng/người đối với cấp huyện).

Theo Bộ Tài chính, do công tác vận động xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, nhất là đối với vùng có đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng phức tạp; mức chi năm 2013 không còn phù hợp nên việc tăng mức chi đối với các nội dung trên là cần thiết.

Ngoài ra, dự thảo không khống chế số lần chúc mừng trong năm (Quyết định số 76 quy định không quá 2 lần/1 năm); nhưng khống chế mức chi quà tặng tối đa 1 người/năm và giao cho Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp quyết định việc chọn ngày lễ, ngày lễ trọng để tặng quà chúc mừng cho phù hợp với đặc thù hoạt động thực tế thời gian qua của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tại địa phương và giao trách nhiệm cho Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp chủ động trong việc vận động, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc phù hợp tình hình thực tế địa phương trong từng thời điểm cụ thể.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

[ẢNH] Mùa hoa dã quỳ

[ẢNH] Mùa hoa dã quỳ

Cứ vào tháng 11 hàng năm, hoa dã quỳ bắt đầu khoe sắc vàng óng ả. Là loài cây dại, mọc hoang ở nhiều nơi, nhưng vẻ đẹp của hoa dã quỳ khiến nhiều người lưu luyến.

Xem nhiều nhất