Đi làm ngày nghỉ lễ, nghỉ bù vào ngày thường tính lương thế nào?

Khanh Lê

Nghỉ lễ 30/4 và 1/5 tới đây, nhiều người lao động sẽ được nghỉ 4 ngày liên tiếp, từ ngày 30/4 đến hết 3/5. Vậy đi làm ngày lễ, nghỉ bù vào ngày thường người lao động sẽ được nhận lương như thế nào?

Về vấn đề này, Bộ LĐTB&XH cho biết, tại Điều 112 Bộ luật Lao động 2019, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương vào ngày lễ, tết, trong đó có ngày 30/4 và 1/5. Trường hợp doanh nghiệp bố trí người lao động đi làm vào những ngày này thì phải tính trả tiền lương làm thêm giờ cho người lao động.

Người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm ít nhất bằng 300%, chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Theo Điều 55 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ thì tiền lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương quy định tại Khoản 1, Điều 98 của Bộ luật Lao động được tính như sau:

Tiền lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương = Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 300% x số giờ làm thêm.

Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm, được trả lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường để làm thêm số lượng, khối lượng sản phẩm ngoài số lượng, khối lượng sản phẩm theo định mức lao động. Sản phẩm làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương được tính mức ít nhất bằng 300% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường.

Như vậy trừ trường hợp người lao động, tập thể người lao động có yêu cầu, tự nguyện thỏa thuận với doanh nghiệp được đi làm vào ngày và chỉ nhận mức lương 100% như ngày làm việc bình thường, để được bố trí nghỉ bù 1 ngày vào ngày thường thì tiền lương làm việc vào ngày Giỗ Tổ Hùng Vương thực hiện theo thỏa thuận.

Còn trường hợp do yêu cầu sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp chủ động huy động người lao động đi làm thêm giờ vào ngày lễ và bố trí cho người lao động nghỉ bù vào ngày làm việc bình thường  thì phải thực hiện đúng quy định của Bộ luật Lao động, trả tiền lương làm thêm giờ vào ngày lễ cho người lao động với mức ít nhất bằng 300% so với tiền lương thực trả theo công việc đang làm ở ngày làm việc bình thường.

Đáng chú ý theo Bộ LĐTB&XH, nếu doanh nghiệp ép người lao động đi làm mà không được sự đồng ý của NLĐ là vi phạm pháp luật và bị xử phạt theo quy định...

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất