Điểm mới quan trọng của các văn kiện

H.Vũ (ghi)

Theo ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương: Tư tưởng và quan điểm của Đại hội XIII của Đảng có nhiều điểm mới, với các mục tiêu, lộ trình cho đất nước trong 5 năm, 10 năm và 25 năm tới.

Ông Nguyễn Đức Hà.
Ông Nguyễn Đức Hà.

Ông Hà cho rằng: Đại hội XII của Đảng đã xác định, mục tiêu tiến hành toàn diện công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình ổn định; xác định mục tiêu đến năm 2030 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Lần này, Đại hội XIII của Đảng kế thừa các tiêu chí như Đại hội XII nhưng từng tiêu chí có bổ sung những sự phát triển mới.

“Đó là khóa XII tăng cường xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh thì Đại hội XIII xác định “tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh”. Như vậy bổ sung thêm thành tố “hệ thống chính trị trong sạch”. Nghĩa là không chỉ xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh mà phải xây dựng hệ thống chính trị, tức là cả Nhà nước, Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội trong sạch vững mạnh”- ông Hà nói.

Theo ông Hà, thứ hai là “phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc” nhưng bổ sung thêm “kết hợp với đoàn kết quốc tế”. Như vậy không chỉ phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, mà phải kết hợp với sức mạnh thời đại. Kết hợp đoàn kết trong nước, đoàn kết quốc tế chúng ta sẽ huy động được sức mạnh, sự ủng hộ của quốc tế. Rồi theo xu hướng phát triển của thời đại thì bao giờ hiệu quả cũng tốt hơn. Đó chính là sức mạnh “đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết”.

Yếu tố thứ ba được ông Hà nhắc tới là đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới. Đây là cái kế thừa nhưng bổ sung thêm “phát huy ý chí, tự lực, tự cường”. Nghĩa là khơi dậy khát vọng phát triển, không bằng lòng với những gì đã có. Phải khơi dậy khát vọng ý chí, tự lực, tự cường của dân tộc chứ không dừng lại như hiện nay.

“Thực tế cho thấy lâu nay chúng ta đang có nguồn lực nội sinh rất lớn đó là trí tuệ. Do đó lần này cần phát huy lên nữa. Bởi trước đây chủ yếu dựa vào nguồn tài nguyên thiên nhiên là chính nhưng tài nguyên chỉ là một “hằng số”, đào mãi, khai thác mãi cũng hết; nhiều “rừng vàng” chặt mãi cũng hết; “biển bạc” nhiều tôm cá đánh bắt mãi cũng cạn…; ngay vấn đề nước ngọt cũng cạn dần, nước từ đầu nguồn về dưới này phải đi qua bao nhiêu tua- bin để làm ra điện, sau đó mới xả nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Tính toán chi li như vậy song tài nguyên đang dần cạn kiệt. Tuy nhiên, tiềm năng lớn nhất chính là trí tuệ con người thì bây giờ Đại hội XIII xác định làm thế nào để khơi dậy phát huy ý chí tự cường, khơi dậy được khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam”- ông Hà nói đồng thời cho rằng đây là nguồn nội sinh cực kỳ to lớn, và việc khơi dậy chính là điểm rất mới mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Ông Hà cũng cho rằng, thứ tư là bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình ổn định. Đây là vấn đề kế thừa của Đại hội XII, vừa bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vừa xây dựng và giữ vững môi trường hòa bình ổn định. Bảo vệ vững chắc Tổ quốc rồi nhưng làm sao giữ vững được môi trường hòa bình, ổn định để tâm trí, sức lực, thời gian tập trung cho phát triển.

“Sau Đại hội XIII, Đảng sẽ nghĩ tới chi tiết từng thành tố, từng lĩnh vực và việc thực hiện mục tiêu. Những điểm mới cơ bản của Đại hội XIII sau Đại hội sẽ được học tập, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc”- ông Hà cho hay.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

184 đơn vị bầu cử tại 63 tỉnh, thành

184 đơn vị bầu cử tại 63 tỉnh, thành

Ngày 4/3, Hội đồng Bầu cử quốc gia ban hành Nghị quyết quy định về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội ở mỗi đơn vị bầu cử ...

Tin nóng

Bầu người thực sự tiêu biểu tham gia Quốc hội

Bầu người thực sự tiêu biểu tham gia Quốc hội

Ngày 5/3, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội phối hợp với Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Xem nhiều nhất