Điện Biên: Kiến nghị thu hồi hơn 500 triệu đồng tiền sai phạm ở huyện Tủa Chùa

Đức Sơn

Thanh tra công tác quản lý, sử dụng ngân sách trên địa bàn huyện Tủa Chùa năm 2019 và 2020, Thanh tra tỉnh Điện Biên kiến nghị địa phương này tổ chức kiểm điểm trách nhiệm và thu hồi về ngân sách hơn 500 triệu đồng.

Theo kết luận của Thanh tra tỉnh Điện Biên, huyện Tủa Chùa xây dựng dự toán thu nội địa hàng năm từ nguồn thu thuế và phí chưa bảo đảm tăng bình quân tối thiểu. Huyện này cũng bố trí tỷ lệ dự phòng ngân sách chưa đảm bảo theo quy định của Luật Ngân sách. Bên cạnh đó, điều chỉnh dự toán đã giao cho các đơn vị còn chậm. Giao dự toán ngân sách bổ sung hàng năm cho các đơn vị chưa kịp thời.

Cũng theo kết luận thanh tra, tỷ lệ giải ngân các nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác hàng năm tại huyện Tủa Chùa đạt tỷ lệ còn thấp. Công tác xét duyệt, thẩm định quyết toán hàng năm của phòng Tài chính - Kế hoạch đối với các đơn vị dự toán chưa đầy đủ. Việc công khai quyết toán ngân sách huyện chưa chấp hành đầy đủ theo quy định.

Ngoài ra, việc chấp hành chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong chi tiêu thường xuyên tại một số đơn vị dự toán còn có một số khoản chi chưa đúng quy định như: Thanh toán tiền công tác phí, tiền làm thêm giờ, tiền ăn hội nghị, tiền điện thoại.

Tiến hành thanh tra đối với 44 dự án đầu tư xây dựng tại huyện Tủa Chùa (có tổng mức đầu tư hơn 121 tỷ đồng), Thanh tra tỉnh Điện Biên phát hiện một số vi phạm.

Cụ thể, một số dự án có các tồn tại như: Thiếu nhiệm vụ khảo sát xây dựng, chưa phê duyệt phương án khảo sát, chưa phê duyệt trực tiếp vào báo cáo kết quả khảo sát thiếu nhật ký khảo sát, nhật ký khảo sát thiếu ngày tháng, không có thông báo chấp thuận nghiệm thu báo cáo kết quả khảo sát gửi nhà thầu khảo sát. Bản vẽ hoàn công không thể hiện những nội dung công việc thay đổi giữa thực tế thi công với bản vẽ thiết kế thi công: Công trình Kè chống sạt lở đường vào nghĩa trang nhân dân thị trấn Tủa Chùa, Công trình Nâng cấp, sửa chữa trụ sở UBND xã Tà Phìn. Hồ sơ quản lý chất lượng thi công công trình ở một số dự án còn sai sót không phù hợp với nhật ký thi công về thời gian lấy mẫu kiểm tra chất lượng vật liệu, về thực tế các hạng mục thi công.

Các dự án đều không có văn bản thông báo chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng của cơ quan chuyên môn về xây dựng, theo quy định.

Công tác lập dự toán, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt dự toán tại một số công trình thiếu chính xác, quá trình giám sát thi công và nghiệm thu thanh toán chưa phát hiện để khắc phục. Qua thanh tra phát hiện sai phạm về xây lắp với giá trị 416 triệu đồng.

Về nguyên nhân, Cơ quan thanh tra xác định, việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác đạt tỷ lệ giải ngân thấp. Ngoài nguyên nhân do nguồn vốn phân bổ chậm còn do công tác tổ chức triển khai thực hiện của huyện đối với một số chương trình dự án chưa kịp thời. Phòng Tài chính - Kế hoạch có chức năng tham mưu UBND huyện trong công tác quản lý, điều hành ngân sách huyện, song chưa kịp thời tham mưu, đề xuất thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, một số nhiệm vụ thực hiện chưa đầy đủ, chưa đảm bảo quy định.

Bên cạnh đó, Thủ trưởng và kế toán của một số đơn vị dự toán chưa kiểm soát chặt chẽ hồ sơ thanh toán, dẫn đến thanh toán sai một số khoản chi theo quy định của Nhà nước.

Việc chấp hành các quy định của Nhà nước trong công tác quản lý đầu tư xây dựng của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan có những nội dung chưa đúng, chưa đầy đủ theo quy định. Chủ đầu tư chưa cương quyết xử lý các đơn vị tư vấn, nhà thầu làm sai. Năng lực một số cán bộ làm công tác quản lý dự án, giám sát thi công còn hạn chế. Chủ đầu tư chưa tuân thủ quy định về thời gian nộp hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành.

Thanh tra cũng nhận định, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra giám sát của UBND huyện Tủa Chùa chưa sâu sát, chưa thường xuyên dẫn tới chưa phát hiện và khắc phục kịp thời các tồn tại, hạn chế nêu trên.

Thanh tra tỉnh Điện Biên xác định, những khuyết điểm, hạn chế nêu trên thuộc trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Tủa Chùa với trách nhiệm là người đứng đầu và tập thể lãnh đạo UBND huyện thời kỳ 2019-2020; trách nhiệm trực tiếp của Thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn của UBND huyện.

Trên cơ sở các sai phạm, Thanh tra tỉnh Điện Biên kiến nghị UBND huyện Tủa Chùa thu hồi số tiền sai phạm 502 triệu đồng. Đồng thời kiến nghị UBND huyện Tủa Chùa tổ chức họp kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với các tập thể và cá nhân liên quan đến sai phạm.       

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Mỏi mòn chờ nước sạch

Mỏi mòn chờ nước sạch

Năm 2013, sau sự cố Công ty Nicotex Thanh Thái có hành vi chôn hàng tấn thuốc bảo vệ thực vật vào lòng đất khiến nguồn nước ở khu vực lân cận bị ô nhiễm nghiêm ...

Xem nhiều nhất