Điện Biên: Tổ chức được 115 cuộc giám sát

Tấn Minh

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên, trong 6 tháng đầu năm, các Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tỉnh đã tổ chức 115 cuộc giám sát, kiến nghị xử lý 28 vụ việc.

Nội dung giám sát tập trung vào những vấn đề nổi cộm, liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân như: Làm đường liên thôn, liên bản; cấp phát cây, con giống hỗ trợ hộ nghèo; thi công các công trình xây dựng nông thôn mới; chi trả chế độ chính sách của Nhà nước đối với các đối tượng chính sách...

Ngoài ra, MTTQ các cấp đã tiếp 685 lượt công dân và nhận 114 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Nội dung đơn thư chủ yếu là tranh chấp đất đai; giải phóng mặt bằng, thu hồi đất; chế độ chính sách... hiện đã phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý 98 đơn thư, 16 đơn thư đang được xử lý, giải quyết. 

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất