: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
09:00:00 11/03/2019

Quảng Ngãi: Nhận quyết định tăng lương, giáo viên phải nộp 10.000 đồng

Mỗi lần ra quyết định nâng lương, bộ phận Tổ chức của Phòng GDĐT huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã thu tiền 10.000 đồng/1 quyết định. Sự việc diễn ra trong thời gian dài, gây bức xúc trong dư luận.

Gần đây nhiều giáo viên làm đơn tố giác phản ánh đến các cấp về việc, chuyên viên bộ phận tổ chức của Phòng Giáo dục - Đào tạo (GDĐT) huyện Bình Sơn, cụ thể là ông Hường Vĩnh Nhân, cán bộ phụ trách Tổ chức Phòng GDĐT này đã cho thu 10.000 đồng/1 quyết định (nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn, phụ cấp vượt khung, nâng mức % thâm niên). 

Việc thu tiền diễn ra hằng năm nhưng không có phiếu thu hay biên lai tài chính. Số tiền thu hằng năm ước khoảng 31.000.000 đồng, tương ứng với 3.100 quyết định về nâng lương. Sự việc diễn ra nhiều năm gây bức xúc trong giáo viên và gây dư luận không tốt trong xã hội.

Để làm sang tỏ sự việc, Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Bình Sơn đã ban hành Quyết định số 3312-QĐ/HU ngày 02/01/2019 (gọi tắt 3312) về việc thành lập Tổ thu thập, xác minh thông tin theo đơn tố giác của công dân. 

Theo đó, Tổ 3312 đã tiến hành làm việc trực tiếp với 13 giáo viên (thuộc các cấp học Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở) và 3 kế toán của 3 đơn vị  trường; làm việc trực tiếp với ông Hường Vĩnh Nhân, với cấp ủy Phòng GDĐT. Tổ 3312 cũng đã làm việc với một số cơ quan nhằm yêu cầu cung cấp số lượng quyết định về nâng lương năm 2018 cho cán bộ, giáo viên ngành giáo dục huyện Bình Sơn.

Qua xác minh, Tổ 3312 cho rằng, mốc thời gian thực hiện việc thu tiền nêu trên, có thể khẳng định từ năm 2006. Riêng năm 2018 có tổng cộng 2.416 quyết định nâng lương đối với giáo viên bậc Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở. Trực tiếp thu tiền là các cán bộ, chuyên viên làm việc tại bộ phận tổ chức của Phòng GDĐT. 

Lý do thu tiền 10.000 đồng/quyết định, ông Hường Vĩnh Nhân lý giải, số tiền trên là để hỗ trợ cho chi phí nhân bản, bồi dưỡng làm thêm ngoài giờ cho một số cán bộ, chuyên viên ở Phòng GDĐT và ở huyện có liên quan đến công việc.

Cụ thể là trích khoảng 50% số tiền thu, giao cho Phòng Nội vụ huyện để chi trả cho dịch vụ nhân sao thêm văn bản và bồi dưỡng cho cá nhân làm ngoài giờ, số tiền còn lại chi phí cho công tác thẩm định hồ sơ nâng lương, bồi dưỡng làm thêm ngoài giờ cho cán bộ, chuyên viên của Phòng GDĐT tham gia công việc trên.

Tổ 3312 cho rằng, việc thu tiền 10.000 đồng/1 quyết định nâng lương diễn ra trên 12 năm tại Phòng GDĐT là không đúng qui định. Trách nhiệm này thuộc về lãnh đạo Phòng GDĐT và cán bộ, chuyên viên bộ phận Tổ chức của Phòng qua các nhiệm kỳ và hiện nay.

Phòng Nội vụ huyện chưa làm tròn chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, để việc thu tiền đối với quyết định nâng lương diễn ra thời gian dài. 

Ngày 7/3/2019 Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Bình Sơn đã có văn bản số 2267-CV/HU về việc chỉ đạo kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân có liên quan đến vụ việc nói trên.

Cụ thể, yêu cầu Phòng GDĐT chấm dứt ngay việc thu tiền trái qui định nêu trên, khẩn trương hoàn trả đầy đủ cho các giáo viên có liên quan; Phòng GDĐT tổ chức lấy ý kiến của giáo viên trên địa bàn huyện thuộc quản lý của phòng về giải quyết hậu quả đối với số tiền đã thu liên quan đến quyết định nâng lương, để làm cơ sở giải quyết vụ việc đảm bảo tính khách quan, dân chủ, nghiêm minh và đúng qui định của pháp luật.

Chỉ đạo kiểm điểm và xử lý trách nhiệm, khắc phục hậu quả đối với cấp ủy tập thể lãnh đạo Phòng GDĐT, cán bộ, chuyên viên bộ phận tổ chức của Phòng GDĐT, đối với phòng Nội vụ huyện và cá nhân có liên quan của phòng này...

Thành Nhân - Chí Đại