Điều chỉnh quy hoạch không gian nông thôn: Đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững

Minh Phương

Công tác quy hoạch xây dựng nông thôn mới góp phần không nhỏ vào những thành tựu xây dựng nông thôn mới. Đến nay, gần 100% số xã trên toàn quốc đã được lập đồ án quy hoạch chung xây dựng xã.

Đó là thông tin được đưa ra tại Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020 do Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức sáng 3/10 tại Hà Nội.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, nếu giai đoạn 2010 – 2015, việc xây dựng mới  tập trung phủ kín quy hoạch xây dựng nông thôn, chỉ chú trọng phát triển khu dân cư mới, chỉnh trang khu dân cư hiện hữu trong phạm vi của một xã thì chặng đường 2016 – 2020, Bộ Xây dựng được phân công chủ trì hướng dẫn Quy hoạch xây dựng vùng. Điều này nhằm đáp ứng tiêu chí huyện nông thôn mới và quy hoạch xã nông thôn mới; bổ sung thêm nội dung đảm bảo hài hòa giữa phát triển nông thôn với đô thị.

Tiêu chí đánh giá xã nông thôn mới được ban hành tại Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 và được bổ sung, điều chỉnh cho giai đoạn 2016-2020 tại Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó Tiêu chí quy hoạch là Tiêu chí số 1 trong các giai đoạn triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Để thực hiện mục tiêu này, đòi hỏi quy hoạch xây dựng cần phải đi trước một bước để làm cơ sở đầu tư, phát triển hoàn thiện đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn; xây dựng nông thôn mới bền vững. Việc phủ kín quy hoạch xây dựng nông thôn và nâng cao chất lượng quy hoạch, quản lý thực hiện theo quy hoạch xây dựng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh cho biết, Bộ Xây dựng đã chủ động phối hợp với các địa phương tháo gỡ vướng mắc trong lập quy hoạch nông thôn mới. Mặc dù chất lượng đồ án quy hoạch nhiều nơi chưa đạt theo yêu cầu, nhưng bước đầu là cơ sở tốt cho các xã lập các Đề án xây dựng nông thôn mới. Số xã có quy hoạch trên tổng số xã của cả nước đã tăng từ 23,1% năm 2010 lên 83,5% vào năm 2013 và đến nay đã đạt 99,7%.

Đặc biệt, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 đặt ra mục tiêu phải đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả. Theo đó, tiếp tục tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn bao gồm chuyển dịch cơ cấu kinh tế, gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp chế biến, gắn sản xuất với thị trường để hình thành sự liên kết nông – công nghiệp – dịch vụ và thị trường ngay trên địa bàn nông thôn.

Về quy hoạch và nhà ở dân cư trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn sau năm 2020, Thứ trưởng Trần Văn Nam đề nghị rà soát các văn bản quy định, hướng dẫn về quy hoạch, xây dựng, quản lý cảnh quan nông thôn mới để nghiên cứu, đề xuất, điều chỉnh quy hoạch lại không gian khu vực nông thôn (thôn, làng...) phù hợp tính đặc thù của vùng miền; đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững.

Trước xu hướng đô thị hóa ở nhiều địa phương hiện nay, Thứ trưởng Trần Văn Nam đề xuất, Bộ Xây dựng cần nghiên cứu hướng dẫn cụ thể, chi tiết việc triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới gắn với quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện để tránh việc mỗi địa phương hiểu theo cách khác nhau. Từ đó, thống nhất trong chỉ đạo, thực hiện, nhất là các vùng chuẩn bị lên đô thị và các vùng nông thôn liền kề, theo hướng xác định rõ các chức năng bổ sung, liên kết của nông thôn.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất