Điều kiện đăng ký người giảm trừ gia cảnh

PV (theo VGP)

Nếu người phụ thuộc có trong độ tuổi lao động, có sức khỏe bình thường, có khả năng lao động (còn nơi nương tựa) là không đúng quy định, không đáp ứng điều kiện để người lao động giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.

Bà Lương Thị Trúc (TPHCM) đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc là bà nội. Bà Trúc có đủ điều kiện theo Thông tư số 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính như: Có giấy trực tiếp nuôi dưỡng do chính quyền địa phương xác nhận; cùng hộ khẩu; bà nội gần 80 tuổi (ngoài độ tuổi lao động).

Tuy nhiên, Chi cục Thuế quận Tân Bình yêu cầu bà bổ sung hồ sơ chứng minh bà nội bà thuộc trường hợp "Không nơi nương tựa". Theo Chi cục Thuế quận Tân Bình, cụm từ: "Không nơi nương tựa" là phải thoả mãn tất cả điều kiện sau:

- Không còn con cái;

- Hoặc người con nào của bà ngoài độ tuổi lao động thì phải chứng minh thu nhập.

Chi cục Thuế quận Tân Bình yêu cầu phải bổ sung đầy đủ như trên mới tiếp nhận hồ sơ giảm trừ gia cảnh của bà.

Bà Trúc hỏi, Chi cục Thuế quận Tân Bình yêu cầu như vậy có đúng quy định không?

Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm d, đ, e Khoản 1, Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân:

“d) Người phụ thuộc bao gồm:

… d.4) Các cá nhân khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng và đáp ứng điều kiện tại Điểm đ, Khoản 1, Điều này bao gồm:

… d.4.2) Ông nội, bà nội; ông ngoại, bà ngoại; cô ruột, dì ruột, cậu ruột, chú ruột, bác ruột của người nộp thuế.

“đ) Cá nhân được tính là người phụ thuộc theo hướng dẫn tại các Tiết d.2, d.3, d.4, Điểm d, Khoản 1, Điều này phải đáp ứng các điều kiện sau:

đ.1) Đối với người trong độ tuổi lao động phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

đ.1.1) Bị khuyết tật, không có khả năng lao động.

đ.1.2) Không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

đ.2) Đối với người ngoài độ tuổi lao động phải không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng”.

“e) Người khuyết tật, không có khả năng lao động theo hướng dẫn tại Tiết đ.1.1, Điểm đ, Khoản 1, Điều này là những người thuộc đối tượng điều chỉnh của pháp luật về người khuyết tật, người mắc bệnh không có khả năng lao động (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn,...)”.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp bà Trúc theo trình bày có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc là bà nội nếu người phụ thuộc có trong độ tuổi lao động, có sức khỏe bình thường, có khả năng lao động (còn nơi nương tựa) là không đúng quy định, không đáp ứng điều kiện để người lao động giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.

Cục Thuế thông báo bà Trúc biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Quy định mới trong nộp thuế thu nhập cá nhân

Quy định mới trong nộp thuế thu nhập cá nhân

Bạn đọc hỏi: Tôi vừa được biết Bộ Tài chính ban hành Thông tư mới sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành, trong đó có quy định ...

Xem nhiều nhất