Điều kiện để doanh nghiệp được tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất

Khanh Lê

Nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, Chính phủ có quy định các biện pháp hỗ trợ, trong đó có việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất cho doanh nghiệp và người lao động. Bộ LĐTBXH vừa có hướng dẫn về việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất gửi Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và UBND các tỉnh, thành.

Điều kiện để doanh nghiệp được tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã có hướng dẫn về việc xác nhận danh sách người lao động tạm hoãn nghỉ việc do dịch Covid-19 để tránh tình trạng trục lợi chính sách.

Trường hợp doanh nghiệp tạm dừng đóng

Theo hướng dẫn của Bộ LĐTBXH, người sử dụng lao động (LĐ) được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất khi thuộc một trong các trường hợp: Tạm dừng sản xuất kinh doanh từ 1 tháng trở lên do gặp khó khăn khi thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc do khủng hoảng, suy thoái kinh tế hoặc thực hiện chính sách của Nhà nước khi tái cơ cấu nền kinh tế hoặc thực hiện cam kết quốc tế; Gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa.

Bên cạnh đó, người sử dụng LĐ thuộc một trong các trường hợp trên, được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất khi có một trong các điều kiện: Không bố trí được việc làm cho người LĐ, trong đó số LĐ thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số LĐ có mặt trước khi tạm dừng sản xuất kinh doanh trở lên; Bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa gây ra (không kể giá trị tài sản là đất); Đã đóng đủ BHXH đến hết tháng 1/2020 và bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 50% lao động tham gia BHXH trở lên tại thời điểm có văn bản đề nghị so với thời điểm tháng 1/2020.

Cũng theo hướng dẫn của Bộ LĐTBXH, thời gian cho phép chủ sử dụng LĐ tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tính từ tháng có văn bản đề nghị, nhưng không quá 12 tháng. Thời gian dừng đóng cụ thể do cơ quan BHXH xem xét quyết định, căn cứ trên văn bản đề nghị và hồ sơ nhận được từ người sử dụng LĐ. Hết thời gian tạm dừng đóng, người sử dụng LĐ và người LĐ tiếp tục đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, và đóng bù khoản tiền đã được tạm dừng đóng. Số tiền đóng bù không phải tính lãi chậm đóng. Khi hết thời hạn được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, nếu người sử dụng LĐ không thực hiện việc đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng, số tiền chậm đóng sẽ được tính lãi chậm nộp theo Luật BHXH. Đặc biệt, trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, người LĐ đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí, tử tuất, hoặc chấm dứt hợp đồng, người sử dụng LĐ phải đóng bù khoản tiền đã tạm dừng đóng để giải quyết chế độ cho người LĐ. Hồ sơ đề nghị, gồm: Văn bản đề nghị của người sử dụng LĐ, danh sách người LĐ phải giảm, bản sao các văn bản thể hiện người LĐ phải cắt giảm. Người sử dụng LĐ nộp hồ sơ trên đến cơ quan BHXH nơi đang tham gia bảo hiểm. Khi nhận được hồ sơ, trong thời hạn 5 ngày làm việc, cơ quan BHXH có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, đối chiếu số liệu LĐ tham gia BHXH đang quản lý để xem xét, giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Trường hợp không giải quyết, cơ quan BHXH trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Cơ quan BHXH được giao trách nhiệm theo dõi, thống kê việc giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, và báo cáo số liệu về Bộ LĐTBXH.

Đảm bảo tránh lạm dụng chính sách

Nhằm đảm bảo thực hiện việc giải quyết tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất được thực hiện đúng đối tượng, tránh lạm dụng chính sách, BHXH Việt Nam đã có Công văn số 1391/BHXH-BT gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thực hiện một số nội dung theo Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó BHXH Việt nam yêu cầu cơ quan BHXH địa phương xác nhận danh sách người lao động (NLĐ) tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương của doanh nghiệp (DN) và danh sách NLĐ bị ngừng việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19 của đơn vị, DN ban hành kèm theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg. Theo đó, đối với danh sách NLĐ tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương của DN (Mẫu số 01), BHXH tỉnh/huyện nơi DN đóng BHXH thực hiện đối chiếu với hồ sơ báo giảm đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp của DN và dữ liệu thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trên phần mềm quản lý thu và sổ thẻ (TST), nếu đảm bảo khớp đúng toàn bộ danh sách, thì xác nhận vào Mẫu số 01 đối với trường hợp DN gửi hồ sơ giấy; trường hợp doanh nghiệp gửi Mẫu số 01 điện tử thì ký, xác nhận gửi điện tử lại cho DN. Đồng thời, không xác nhận đối với NLĐ chấm dứt HĐLĐ nghỉ việc để hưởng lương hưu, hoặc bảo lưu thời gian đóng BHXH, hưởng trợ cấp thất nghiệp (nếu có).

Đối với danh sách NLĐ bị ngừng việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19 (có hưởng tiền lương) của đơn vị, DN (Mẫu số 12), cơ quan BHXH căn cứ dữ liệu thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trên phần mềm quản lý thu và sổ thẻ (TST) của đơn vị, DN vẫn đang đóng (không báo giảm) BHXH, BHYT, BH thất nghiệp để thực hiện xác nhận. Người đại diện theo pháp luật của đơn vị, DN chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc lập danh sách của mình. Phương thức xác nhận tương tự như nêu tại Điểm 1.1 của mục này.

Ngoài ra BHXH Việt Nam yêu cầu Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố đảm bảo thực hiện các nội dung trên đúng thời gian quy định, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác trong việc xác nhận danh sách và việc thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với các đơn vị, DN, tránh việc lạm dụng, trục lợi chính sách của Nhà nước.         

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

‘Bật dậy’ sau đại dịch

‘Bật dậy’ sau đại dịch

Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2022, lượng khách du lịch đổ về thị xã biển Cửa Lò (Nghệ An) ước đạt 1,260 triệu lượt khách, đạt 81% kế hoạch.
Du lịch biển miền Trung 'lột xác'

Du lịch biển miền Trung 'lột xác'

Các khu du lịch ven biển Bắc Trung Bộ như Sầm Sơn, Cửa Lò... đã gặt hái được những kết quả vượt ngoài mong đợi sau hơn 2 năm gần như bị “đóng băng” bởi đại dịch ...
Du lịch an toàn và du lịch sinh thái

Du lịch an toàn và du lịch sinh thái

Diễn đàn các nhà lãnh đạo du lịch về chủ đề “Du lịch an toàn và Du lịch sinh thái” trong khuôn khổ Hội nghị ngành Du lịch thế giới diễn ra tại Ulsan (Hàn Quốc).

Tin nóng

Xem nhiều nhất