Cụm công nghiệp hay dự án 'ma'?

Cụm công nghiệp hay dự án 'ma'?

Theo người dân, cụm công nghiệp Tam Mỹ Tây thực chất là dự án “ma”, vì sau khi lấy sạch đất đem bán, nó bị bỏ hoang phế.

Xem nhiều nhất