Coi nhẹ công tác giải quyết đơn thư của công dân

Thanh tra tỉnh Lai Châu vừa tiến hành thanh tra đột xuất và phát hiện nhiều sai sót về trách nhiệm của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lai Châu trong việc giải quyết đơn của công dân và việc quản lý, sử dụng tài chính, việc thực hiện chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2015-2017.

Coi nhẹ công tác giải quyết đơn thư của công dân

Trụ sở Sở Y tế tỉnh Lai Châu.

Sở xem nhẹ việc giải quyết đơn thư

Theo kết luận thanh tra, công tác phân loại, xử lý, giải quyết đơn của bà Đỗ Thị Lan có nhiều nội dung chưa đảm bảo quy định tại Luật Khiếu nại năm 2011 và một số Thông tư của Thanh tra Chính phủ quy định về quy trình giải quyết khiếu nại hành chính, như chưa vào sổ đầy đủ đúng thứ tự số lượng đơn nhận được, phân loại chưa đúng nội dung đơn, một số đơn xử lý còn chậm, thiếu đề xuất thụ lý đơn…

Mặt khác, Sở Y tế Lai Châu chưa phân loại, thụ lý giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Biên bản làm việc, báo cáo xác minh, kết luận nội dung tố cáo có nội dung chưa đảm bảo, chưa làm rõ các yêu cầu xác minh, xác định rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể về những sai phạm.

Đồng thời, thời gian xác minh, giải quyết đơn còn kéo dài. Sở cũng chưa thực hiện công khai kết luận nội dung tố cáo theo quy định. Thiếu kiểm tra, đôn đốc, thực hiện các biện pháp xử lý theo văn bản số 839/SYT-TTrs ngày 25/7/2017. Đáng chú ý, Sở Y tế chưa kịp thời chấn chỉnh một số sai phạm trong công tác quản lý tài chính, chế độ, chính sách đối với người lao động tại Bệnh viện Y học cổ truyền.
Thanh tra tỉnh Lai Châu nhận định, ông Nguyễn Văn Đối - Giám đốc Sở Y tế chịu trách nhiệm trực tiếp về những tồn tại, khuyết điểm nêu trên, việc không giải quyết khiếu nại văn bản số 262/BC-SYT ngày 27/7/2017 là không đúng quy định tại Khoản 2, Điều 6 Luật Khiếu nại năm 2011.

Thu không đúng quy định

Kết luận của Thanh tra tỉnh Lai Châu cũng cho thấy, việc xây dựng và thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ tại bệnh viện này có nội dung chưa đảm bảo theo quy định như: Mức khoán cước điện thoại di động của Giám đốc, quy định chế độ cấp trang phục bảo hộ lao động, quy định chế độ hỗ trợ cho viên chức đi học không rõ ràng.

Bên cạnh đó, đề nghị nâng lương thường xuyên, giải quyết cho viên chức nghỉ không đúng quy định, vượt thẩm quyền. Bệnh viện chưa thực hiện chi trả, chi trả chưa kịp thời chế độ bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật cho người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại theo quy định.

Đáng chú ý, việc quản lý, sử dụng các nguồn thu còn chưa chặt chẽ, chưa phản ánh, báo cáo đầy đủ nguồn thu phát sinh trong năm.

Thu giá dịch vụ khi chưa được Sở Y tế phê duyệt. Công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện các quy định về quản lý tài chính còn hạn chế. Việc phân phối phần kinh phí chênh lệch thu lớn hơn chi của đơn vị không đảm bảo theo đúng quy định.

“Công tác quản lý, kiểm soát thanh toán, hạch toán kế toán còn chưa chặt chẽ dẫn đến một số nội dung chi chưa đảm bảo theo quy định, chi chưa đúng chế độ, chi vượt định mức, chi chưa đúng đối tượng, chi chưa đúng nguồn, chưa đúng nội dung dự toán giao. Chứng từ chi chưa hợp lệ, chi chưa được sự đồng ý của cơ quan cấp trên. Chưa thực hiện việc công khai quản lý, sử dụng tài sản và báo cáo tình hình thực hiện tại đơn vị mình với cơ quan cấp trên và cơ quan tài chính…” - kết luận thanh tra chỉ rõ.

Ngoài ra, cơ quan thanh tra cũng phát hiện một số công trình sửa chữa, dự toán lập còn chưa chính xác, tính chưa đúng khối lượng. Hồ sơ thiếu thông báo giá, nghiệm thu chưa sát với thực tế thi công. Đơn vị tổ chức thu không đúng quy định, để ngoài sổ sách kế toán, công khai, báo cáo chưa đầy đủ đối với các khoản thu hồ sơ bệnh án, kim châm cứu, dây gói, dây buộc, sắc thuốc thang của bệnh nhân. Kết luận Thanh tra cho rằng, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền chưa sát sao trong công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản tại đơn vị. Thực hiện chưa nghiêm túc quy định về phân cấp quản lý cán bộ, nguyên tắc quản lý tài chính, việc công khai, minh bạch tài chính và hoạt động của đơn vị.

Trên cơ sở phát hiện các sai phạm, Thanh tra tỉnh Lai Châu yêu cầu Giám đốc sở Y tế Lai Châu có trách nhiệm tổ chức cuộc họp kiểm điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm về những tồn tại, khuyết điểm chỉ ra qua công tác thanh tra đối với Giám đốc Sở Y tế, Phó Giám đốc Sở Y tế phụ trách và các cá nhân liên quan.

Giao cho Giám đốc Sở Y tế, căn cứ tính chất, mức độ vi phạm, đối chiếu với quy định tại Nghị định 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức, tổ chức cuộc họp kiểm điểm, trình Chủ tịch UBND tỉnh hình thức xử lý kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Thu Hiền- Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh...    

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất