: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:00:00 19/01/2019

Đồng Nai: Nhiều sai sót trong quản lý, tuyển dụng, bổ nhiệm công chức

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa ban hành Kết luận thanh tra chỉ rõ việc hàng loạt sai sót trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế, tuyển dụng công chức, viên chức, bổ nhiệm, quản lý hồ sơ, việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn trong cơ quan hành chính của UBND tỉnh Đồng Nai giai đoạn từ ngày 1/1/2016 đến ngày 30/6/2018.

Theo đó, Thanh tra Bộ Nội vụ phát hiện nhiều cơ quan, tổ chức chưa hoàn thiện bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm gửi Sở Nội vụ thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt. Đồng thời, chưa sử dụng hết số biên chế công chức được Bộ Nội vụ giao nhưng trong các năm 2016, 2017, UBND tỉnh Đồng Nai đều giao biên chế công chức cho các cơ quan, tổ chức hành chính vượt quá chỉ tiêu biên chế được Bộ Nội vụ giao.

Đầu năm 2018 giao vượt 114 biên chế so với chỉ tiêu được Bộ Nội vụ giao, đến ngày 9/10/2018 UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 3547/QĐ- UBND cắt giảm 72 biên chế công chức, như vậy còn giao vượt 42 biên chế công chức so với chỉ tiêu được Bộ Nội vụ giao là không đúng theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 21/2010/NĐ-CP.

Trong lĩnh vực tuyển dụng công chức, UBND tỉnh Đồng Nai đã tổ chức thi tuyển dụng công chức năm 2016, qua đó tuyển dụng được 109 công chức loại C và 2 công chức loại D làm việc tại các cơ quan, tổ chức hành chính. Tuy nhiên, quá trình tổ chức thi tuyển còn tồn tại nhiều vi phạm.

Cụ thể UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức để thực hiện cho nhiều kỳ thi và có 8 thành phần đại diện cho các cơ quan, đơn vị. Quyết định thành lập Ban Phách chỉ có 1 thành viên. Hội đồng tuyển dụng công chức ban hành Thông báo tuyển dụng công chức. Hội đồng tuyển dụng công chức quy định hình thức thi trắc nghiệm môn ngoại ngữ. Xây dựng đề thi và đáp án thi môn nghiệp vụ chuyên ngành chung cho tất cả các chuyên ngành khác nhau trong kỳ thi tuyển công chức.

Kết luận thanh tra cũng chỉ rõ, quá trình thực hiện về trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức còn nhiều tồn tại, hạn chế. Đáng chú ý, là việc tiếp nhận vào công chức không qua thi đối với 2 trường hợp thuộc đối tượng người có kinh nghiệm công tác và 4 trường hợp người tốt nghiệp thủ khoa tại các cơ sở đào tạo trình độ đại học ở trong nước và người tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi, loại xuất sắc ở nước ngoài nhưng không có văn bản thống nhất ý kiến của Bộ Nội vụ trước khi quyết định tiếp nhận…

Đoàn Thanh tra cũng đã kiểm tra việc tuyển dụng viên chức năm 2017 của Sở Giao thông vận tải, UBND huyện Định Quán và kỳ xét tuyển năm 2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và phát hiện nhiều sai sót.

Điển hình là việc UBND huyện Định Quán quy định điều kiện đăng ký dự tuyển có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Đồng Nai. 5 đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trường trung cấp nghề giao thông vận tải (Sở Giao thông vận tải) không thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng việc tuyển dụng viên chức.

UBND huyện Định Quán không lập danh sách và ban hành thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển, địa điểm, thời gian tổ chức xét tuyển. Hội đồng tuyển dụng viên chức của Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa, Chi cục Thủy sản, Ban Quản lý rừng phòng hộ Long Thành (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) không ban hành quyết định thành lập Ban kiểm tra, sát hạch kỳ xét tuyển viên chức.

Hội đồng tuyển dụng viên chức của Trung tâm Quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng, Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú và Chi cục Thủy sản tính điểm xét tuyển chưa đúng..v.v. Cơ quan thanh tra cũng chỉ ra  quá trình thực hiện quản lý hồ sơ công chức còn có hạn chế, tồn tại.

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai thực hiện rà soát, khắc phục ngay các sai phạm đồng thời chỉ đạo thực hiện kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến những hạn chế, tồn tại để có hình thức xử lý phù hợp.    

Đức Sơn