: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
14:32:00 10/04/2019

Hết năm 2020 phải thanh tra toàn bộ số hồ sơ đang hưởng chế độ người hoạt động kháng chiến

Nhằm đảm bảo công bằng, đúng đối tượng, đúng quy định của pháp luật trong giải quyết chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và không làm ảnh hưởng đến tư tưởng, lòng tin của nhân dân, Bộ LĐ-TB&XH; đã chỉ đạo Thanh tra Bộ và Sở LĐ-TB&XH; trên toàn quốc đến hết năm 2020 phải tiến hành thanh tra toàn bộ số hồ sơ đang hưởng chế độ người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hoá học.

Theo Bộ LĐ-TB&XH việc thanh tra nhằm thực hiện nghiêm quy định của pháp luật: người có công được xác nhận, hưởng chế độ. Người không có công thì không được xác nhận và không được hưởng chế độ. 

Đối với những trường hợp không có công nhưng làm hồ sơ để hưởng chế độ, sẽ kiên quyết thu hồi, xử lý. Kể cả các cấp, các ngành, cá nhân, tập thể nào có liên quan trong quá trình công tác, làm sai hồ sơ này cũng xử lý trách nhiệm, chứ không phải chỉ tập trung vào hồ sơ sai.

Từ năm 2016 đến nay, Bộ LĐ-TB&XH đã chỉ đạo cơ quan Thanh tra tiến hành thanh tra toàn diện việc thực hiện chính sách đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hoá học. 

Qua thanh tra tại 9 địa phương, gồm: Quảng Trị, Thái Nguyên, Sơn La, Bắc Giang, Nam Định, Quảng Nam, Gia Lai, Khánh Hòa và Bình Dương phát hiện 569 trường hợp hưởng sai chính sách phải đình chỉ chế độ. Kiến nghị thu hồi ngân sách Nhà nước 55,5 tỷ đồng và 1.176 trường hợp được Hội đồng giám định y khoa tỉnh kết luận sai tỷ lệ tổn thương cơ thể do bệnh tật liên quan đến phơi nhiễm chất độc hoá học phải điều chỉnh mức trợ cấp.

L.H.