: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
09:00:00 04/01/2019

Sở LĐTBXH tỉnh Lạng Sơn: Buông lỏng quản lý, giám sát dẫn đến sai phạm

Do buông lỏng công tác quản lý, giám sát nên Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Lạng Sơn để xảy ra nhiều sai phạm trong quá trình thực hiện đầu tư xây dựng Dự án Nhà làm việc Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh và Dự án Ký túc xá Trung tâm dạy nghề huyện Chi Lăng.

Sở LĐTBXH tỉnh Lạng Sơn: Buông lỏng quản lý, giám sát dẫn đến sai phạm

Trụ sở Sở LĐTBXH tỉnh Lạng Sơn.

Theo Kết luận thanh tra, trong công tác chuẩn bị đầu tư Dự án Nhà làm việc Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Lạng Sơn, Chủ đầu tư (Sở LĐTBXH tỉnh Lạng Sơn) không tổ chức xem xét, đánh giá năng lực nhà thầu tư vấn theo quy định. Chủ đầu tư và nhà thầu thực hiện ký hợp đồng tư vấn chưa cụ thể, hồ sơ không có biên bản nghiệm thu sản phẩm…

Thiết kế bản vẽ thi công không được chủ đầu tư hoặc đại diện được ủy quyền của chủ đầu tư xác nhận trước khi đưa ra thi công. Còn tại Dự án Ký túc xá Trung tâm dạy nghề huyện Chi Lăng, hồ sơ không có nhật ký khảo sát địa hình, không có biên bản nghiệm thu thành phần công việc…

Trong quá trình thực hiện đầu tư, công tác thiết kế, lập dự toán cũng có sai sót, mã công tác tư vấn thiết kế, lập dự toán không đúng. Bên cạnh đó, chất lượng công tác thẩm tra thiết kế, dự toán còn hạn chế, không phát hiện hết các sai sót trong dự toán do tư vấn lập để giảm trừ ngay từ đầu. Các sai sót trên là nguyên nhân đẩy giá gói thầu lên cao...

Trong quá trình thực hiện, gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Dự án Nhà làm việc Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh chậm tiến độ 1 năm so với hợp đồng đã ký và quyết định phê duyệt báo cáo Kinh tế kỹ thuật được duyệt, nhưng chủ đầu tư không báo cáo để gia hạn tiến độ. Công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án cũng chậm so với quy định. Kiểm tra kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với hai dự án nêu trên, ngành chức tỉnh Lạng Sơn cũng phát hiện, Sở LĐTBXH tỉnh Lạng Sơn không thực hiện thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, thiết kế, lập báo cáo Kinh tế- Kỹ thuật xây dựng công trình trước khi phê duyệt theo quy định.

“Gói thầu thi công xây dựng dự án Ký túc xá Trung tâm dạy nghề huyện Chi Lăng không tổ chức thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu trước khi quyết định chỉ định thầu là không đảm bảo theo quy định” - ông Nguyễn Hữu Chiến - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn nhận định.

Về nguyên nhân sai phạm ở hai dự án, theo lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn, công tác chỉ đạo, kiểm tra của lãnh đạo Sở LĐTBXH trong công tác quản lý, thực hiện dự án đầu tư công chưa được sâu sát, liên tục. Công tác kiểm tra, giám sát của chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án chưa được thường xuyên, chặt chẽ.    

Đức Sơn