: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011

Campuchia: Chính sách vì dân và người dân hưởng thành quả

Trong chiến dịch vận động tranh cử Quốc hội khóa V năm 2013, Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) với cương lĩnh tranh cử gồm 11 điểm với khẩu hiệu “có ngày 7-1-1979 mới có những gì của ngày hôm nay”; trong đó nêu bật thành tựu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Vương quốc Campuchia.