Đô thị thông minh hướng đến việc phục vụ người dân tốt hơn

Anh Vũ Ảnh: Hoàng Long

Chiều 24/7, tại Hà Nội, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã làm việc với tập thể lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh về phát triển hệ thống đô thị thông minh.

Đô thị thông minh hướng đến việc phục vụ người dân tốt hơn

Quang cảnh buổi làm việc.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung trao đổi về sự phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh trong những năm qua; việc thực hiện các nội dung liên quan đến xây dựng đô thị thông minh trên địa bàn; thảo luận về các giải pháp để Thành phố Hồ Chí Minh phát triển nhanh, mạnh hơn với mô hình đô thị thông minh

Theo UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố đã triển khai các nội dung liên quan đến đô thị thông minh hầu hết các lĩnh vực, trọng tâm là chính quyền điện tử, kinh tế, giao thông, y tế, quản lý đô thị, ngập nước, dân cư..

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, Thành phố Hồ Chí Minh đang gặp phải những khó khăn trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin hướng đến phát triển đô thị thông minh. 

Thành phố Hồ Chí Minh xác định, chính quyền điện tử là giải pháp giúp thành phố hoạt động hiệu quả hơn để kiến tạo phát triển, phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Cùng với đó, hệ thống thể chế còn chưa hoàn thiện, thay đổi thường xuyên; thủ tục hành chính còn rườm rà; tổ chức thực hiện pháp luật chưa thống nhất dẫn đến xây dựng và hoạt động của chính quyền điện tử chưa hiệu quả.

Các cơ sở dữ liệu liên quan đến người dân, doanh nghiệp chưa được triển khai thống nhất, đồng bộ từ Trung ương đến thành phố dẫn đến khó khăn trong liên thông các thủ tục hành chính, nhất dịch vụ công trực tuyến.

Để xây dựng đô thị thông minh trong giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo, Thành phố Hồ Chí Minh xác định 3 nhiệm vụ chính: Đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử theo tinh thần Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử và nội dung Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phục vụ hiệu quả chương trình cải cách hành chính; xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Đề án, lộ trình xây dựng thành phố thông minh theo tinh thần Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 12 tháng 10 năm 2012 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X; xác định và kêu gọi mọi thành phần (doanh nghiệp, tổ chức khoa học) tham gia triển khai ngay các giải pháp, ứng dụng công nghệ thông tin trong một số lĩnh vực quan trọng gắn với 7 Chương trình đột phá của thành phố.

Đô thị thông minh hướng đến việc phục vụ người dân tốt hơn - 1

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi làm việc.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, để triển khai đô thị thông minh, Thành phố Hồ Chí Minh thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thông minh 2020 - 2025.

Xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung của thành phố (cho doanh nghiệp, người dân, nhà quản lý, nhà đầu tư,...) gồm 16 lĩnh vực, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố đến cơ sở cho doanh nghiệp thông minh, công dân thông minh, dịch vụ thông minh, chính quyền thông minh; qui hoạch thông minh với định kỳ điều chỉnh, hoàn thiện qui hoạch của Thành phố.

Cùng với đó, quản lý môi trường thông minh với chất lượng môi trường không khí, nước, chất thải, tiếng ồn các khu vực của Thành phố được cập nhật hằng ngày, quý, năm, 5 năm.

Xây dựng Chính quyền thông minh – Doanh nghiệp thông minh thông qua dịch vụ công cho doanh nghiệp chuẩn hóa và giao dịch qua mạng.

Đối thoại định kỳ chính quyền Thành phố với doanh nghiệp. Doanh nghiệp đánh giá chính quyền (sự hài lòng của doanh nghiệp).

Công dân thông minh – Dịch vụ thông minh thông qua giáo dục thông minh, y tế thông minh, tòa nhà, khu đô thị thông minh, du lịch thông minh, vận tải thông minh; Nông nghiệp thông minh thông qua canh tác tiết kiệm nước và năng lượng…

Đô thị thông minh hướng đến việc phục vụ người dân tốt hơn - 2

Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng phát biểu tại buổi làm việc.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng khẳng định Thành phố Hồ Chí Minh là đầu tàu kinh tế của đất nước cũng như trong khu vực.

Trong thành tựu 30 năm đổi mới, Thành phố đã có nhiều đóng góp lớn cho đất nước; tuy nhiên, bên cạnh những thành công, Thành phố còn có những thách thức lớn trong việc phát triển nguồn nhân lực, bảo vệ môi trường, tình trạng ách tắc giao thông, ngập lụt, tội phạm... 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và Đại hội đại biểu lần thứ 10, Thành phố hiện đang triển khai thực hiện 7 giải pháp, trong đó, xây dựng thành phố thông minh là giải pháp quan trọng.

Thực hiện mục tiêu xây dựng thành phố thông minh sẽ giúp Thành phố phát triển ngày càng nhanh, mạnh hơn. 

Theo Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng, nhu cầu xây dựng thành phố thông mình là nhu cầu cấp bách.

Thời gian tới, Thành phố sẽ thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Điều hành Đề án và Hội đồng cố vấn  xác định quyết tâm chính trị và trách nhiệm của toàn hệ thống Đảng bộ, chính quyền và người dân.

Trước mắt Thành phố sẽ xây dựng Đề án tổng thể, đánh giá thực trạng, xây dựng lộ trình thực hiện thành phố thông minh hướng đến việc phục vụ người dân tốt hơn. 

Đô thị thông minh hướng đến việc phục vụ người dân tốt hơn - 3

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, để triển khai đô thị thông minh,
TP HCM thành lập Ban chỉ đạo xây dựng TP HCM thông minh 2020 - 2025.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cho biết: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với trách nhiệm giám sát, phản biện xã hội hết sức quan tâm đến xu thế phát triển, đặc biệt là công tác quản lý trong 5 năm tới.

Năm 2015, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức hội thảo với chủ đề ''Đô thị thông minh - Thực tiễn và kinh nghiệm quốc tế, triển vọng tại Việt Nam''.

Cùng với sự phát triển của công nghệ, đô thị thông minh đang là xu hướng của các thành phố lớn trên thế giới. Trước những thách thức mới, đô thị thông minh hứa hẹn sẽ là một bước đột phá cho Việt Nam.

Theo Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân, mục tiêu của thành phố thông minh cần hướng tới 4 mục tiêu là kinh tế năng động, hiệu quả hơn, môi trường sống ngày một tốt hơn, tình trạng ô nhiễm giảm, người dân được phục vụ tốt hơn và người dân tham gia quản lý, giám sát hoạt động của chính quyền.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đề nghị lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cần sớm xây dựng Đề án, đặt mục tiêu ngắn hạn 2-3 năm, mục tiêu dài hạn 10 năm (đến 2025).

Đô thị thông minh hướng đến việc phục vụ người dân tốt hơn - 4

Đô thị thông minh hướng đến việc phục vụ người dân tốt hơn - 5

Việc xây dựng Đề án cần tập trung thực hiện trong khoảng thời gian từ 3-5 tháng với các nhóm nội dung: xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung và quy hoạch thông minh của Thành phố, quản lý ngành và các dịch vụ thông minh; tăng cường sự tham gia, sáng kiến của người dân - người dân phải là đồng tác giả đồng thời có sự giám sát thực hiện, đánh giá sự hài lòng của người dân.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan chỉ đạo thực hiện Đề án. Xây dựng thành phố thông minh phải có một hệ thống chính quyền hỗ trợ thông tin, xử lý truyền thông trong công tác quản lý. 

Đô thị thông minh hướng đến việc phục vụ người dân tốt hơn - 6

Ch tch UBND TP HCM Nguyn Thành Phong:

Qua cuộc làm việc này, TP HCM sẽ tiếp thu để xây dựng đề án phát triển đô thị thông minh với yêu cầu phải đánh giá đúng thực trạng hiện nay,  nhất là mức độ ứng dụng CNTT hiện đang đứng ở đâu. Đề án phải bảo đảm mục tiêu, các nhóm nhiệm vụ, giải pháp lớn, trong đó trước mắt cần xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu chung để tích hợp chung.  Đề án phải trên cơ sở thực trạng hiện nay tiềm năng, hạn chế để đề ra mục tiêu cụ thể đến năm 2020.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất